V  Piešťanoch o  vinohradníctve

V Piešťanoch o vinohradníctve

V dňoch 7. - 9. decembra sa uskutočnil v Piešťanoch odborný seminár „Nové trendy v podnikaní vo vinohradníctve a vinárstve“. Seminár uskutočnila Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre v rámci realizácie vzdelávacieho projektu z Programu rozvoja vidieka. Seminára sa zúčastnilo 30 vinohradníkov a vinárov z Trnavského a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Na seminári vystúpil okrem iných predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska Judr. Igor Mancel, ktorý hovoril o štátnej podpore vinohradníkov a vinárov zo strany EÚ a MP RV SR, o označovaní pôvodu vín, slovenský teroir, ako i o reforme spoločnej organizácie na trhu s vínom a najnovších nariadeniach EÚ. Účastníci seminára sa ďalej zoznámili s uplatňovaním marketingu vo vinárskej výrobe možnosťami zvyšovania kvality slovenských vín a spracovanie podnikateľského zámeru vinohradníckeho podniku. V rámci seminára usporiadali i degustáciu vlastných vín účastníkov seminára.

Účastníci seminára sa zúčastnili i exkurzie do Burgenlandu mesta Rust, kde vo vinohradníckej firme Just, Trebauer a i Artinger besedovali o podpore vinohradníkov zo strany štátu a EÚ. Slovenskí vinári mali takto možnosť zoznámiť sa i so skúsenosťami zvyšovania kvality vín, predaja vína z dvora ako i uplatnenia vínnej turistiky v Burgenlande.

Ing. František Mach