Stretli sa v  Modre

Stretli sa v Modre


Prvý septembrový víkend sa prví absolventi Prevádzkovo - ekonomickej fakulty VŠP v Nitre v školskom roku 1963 /64 stretli na Malokarpatskej vínnej ceste v starobylej Modre. Malokarpatská turistická informačná kancelária v Modre pripravila pre 20. účastníkov stretávky bohatý program. Okrem účasti na keramických slávnostiach v Modre si prezreli i expozíciu SNM Múzea Ľudovíta Štúra, Galériu I. Bizmayera, výstavu keramikárky Dany Jakubcovej, SNM Múzeum Červený Kameň a Sokoliarsky dvor ASTOR. Do programu zaradili i problematiku vinohradníctva a vinárstva. Navštívili moderný vinársky závod IN VÍNO v Modre, kde si súčasne prezreli expozíciu obrazov Arnolda Warhola. Účastníci stretnutia sa zastavili i pri zdevastovanej budove vinárne „Zlaté hrozno“ / VaPD Modra / a neobrobených vinohradoch na úbočí Malých Karpát. Zlú náladu z poznania vinohradníckej reality v Malých Karpatoch si však napravili v pivnici Jozefa Ružeka, ktorý ponúkol širokú kolekciu odrodových vín vrátane novošľachtencov, ako Devín, Dunaj a iné odrody.

Ako nám povedali účastníci stretnutia Vincent Biroš, Rudolf Haspra, Ľudmila Foltínová, stretnutie sa vydarilo. V budúcom roku plánujú uskutočniť stretávku na Spiši, chcú si pozrieť Slovenský raj, ale i Spišský hrad i Levoču.


František Mach