Poľnohospodári na výstave AGROKOMPLEX

Poľnohospodári na výstave Agrokomplex v Nitre.

Regióny Slovenska


V dňoch 19. - 22. augusta sa uskutočnila v Nitre medzinárodná výstava Agrokomplex, ktorá už po 37. krát prezentovala pokrok v poľnohospodárstve a potravinárstve nielen na Slovensku, ale i ďalších 9. krajinách. Spolu s Agrokomplexom prebehla i výstava „Svet koní“ s aktívnou účasťou Národného žrebčína Topoľčianky, výstava Obnoviteľné zdroje energie, 8. ročník výstavy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov Regióny Slovenska, 17. Medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava spotrebného tovaru Coopexo a 13. kontraktačná - predajná výstava malých a stredných podnikateľov Živnostenské trhy a ďalšie.

Medzinárodnú výstavu Agrokomplex si prišlo pozrieť viac ako 70 tisíc ľudí. Návštevnosť bola na úrovni minulého roka. Celkovo sa na ploche viac ako 11 000 m ˛ predstavilo takmer 430 vystavovateľov z 9. krajín Európy. „Uvedomujeme si, že situácia v pôdohospodárstve tento rok pre zlé počasie, povodne, nie je ľahká. O to viac si vážime všetkých vystavovateľov výstavy Agrokomplex. Veríme, že aspoň trochu prispela k zlepšeniu nálady farmárov a dodala im optimizmus do ďalšej práce“, povedal Miloslav Pisár, riaditeľ Agrokomplexu - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik.

Výstavu vo štvrtok, 19. augusta symbolicky kosením lánu poľa otvoril minister pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Zsolt Simon. V rámci súťaží Značka kvality, Značka farmárskej kvality, Zlatý kosák a Šampión výstavy, bolo udelených 47 cien. Počas Agrokomplexu boli tiež udelené rezortné vyznamenania a čestné uznania ministra, či ceny Slovenská pivná korunka pre naše najlepšie pivá. Najkrajším zvieraťom výstavy sa stala jalovica holštajnského plemena a za najfotogenickejšie zviera výstavy bola označená biela krátkosrstá koza.

Jazdu historickou železničkou po areály výstaviska využilo počas štyroch dní výstavy viac ako 14 000 ľudí. Z expozície Slovenského poľnohospodárskeho múzea návštevníci najviac obdivovali ukážky tradičného senobrania a Traktorparádu, ktorá odprezentovala 22 historických traktorov. Medzi najnavštevovanejšie sprievodné podujatia patrili vystúpenia Národného žrebčína Topoľčianky, Furmanské preteky o dožinkový veniec a Majstrovstvá Slovenska v orbe s dvojzáprahmi.

Do hodu vidlami do diaľky sa zapojilo viac ako 500 ľudí. Slovenský rekord na úrovni 31,6 m, ktorý drží oštepár Michal Repiský, sa nepodarilo prekonať.

V pavilóne M1 sa predstavili Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj spolu vybranými subjektmi cestovného ruchu z regiónu. Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR predstavilo tu Program rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 a Národnú sieť rozvoja vidieka. Pozornosť návštevníkov pútali remeselníci, ktorí prezentovali svoje výrobky na Remeselnom jarmoku. Každý návštevník tu prišiel na svoje, mal možnosť vyberať zo širokej ponuky výrobkov, či už to boli keramické výrobky z hliny, výrobky z dreva, z tkanín, šúpolia, kovu a ďalších surovín. Medzi ocenenými výrobkami bola i SĽM v Modre, ktorá získala ocenenie Družstevnej únie. Vo vedľajšom pavilóne M 2 sa predstavili agropodnikatelia so svojimi výrobkami pre priamy predaj z roľníckeho dvora, ako napríklad syry, víno, med a ďalšie výrobky.

Ako povedal minister Zsolt Simon „Agrárny sektor i napriek zložitej situácii v ktorej sa nachádza po povodniach a celkovej hospodárskej kríze dokáže nachádzať v sebe silu na hľadanie východísk. Neľahká situácia je nielen v prvovýrobe a potravinárstve, ale aj v štátnej a verejnej správe v oblasti plnenia záväzkov voči EÚ.“ Toto konštatovanie ministra sa plne prejavilo i na tohoročnej výstave Agrokomplex v Nitre.


Ing. František Mach, MODRA