Označenie regionálnych výrobkov v ČR. Ochrana kultúrneho dedičstva Označenie regionálnych výrobkov v ČR. Ochrana kultúrneho dedičstva

V rámci rozvoja cestovného ruchu významnú úlohu zohrávajú pôvodné regionálne výrobky a produkty. V ČR už tri roky pracuje Asociácia regionálnych značiek / ARZ /, ktorá združuje značky z ČR, napríklad Značky zo Šumavy, Krkonoš, Orlických hôr, Vysočiny, Moravského krasu, Beskýd, Moravské KravaÅ™stvo, Goralsko Swoboda, Polabí a Hané. Certifikačné komisie v jednotlivých regiónoch udelili značku celkom viac ako 260 výrobkom. Najviac certifikovaných výrobkov vybrali na Šumave, kde majú 61 výrobkov.

         Koncom minulého roka sa uskutočnilo v Brne trojdňové stretnutie koordinátorov regionálnych značiek v ČR ako i ďalších záujemcov o členstvo z MAS Český Západ, České Švajčiarsko, Horné Pomoravie, Jeseníky a ďalší. Českí koordinátori na podujatí prezentovali svoje skúsenosti z udeľovania certifikátov, financovania a udržateľnosti označenia v regiónoch. Stretnutie zorganizovala Asociácia regionálnych značiek, rokovanie pripravili a moderovali národné koordinátorky Tereza Wyderka a Iva Dyková. Rokovania sa zúčastnili i zástupcovia za REC Slovensko, ktorí predstavili slovenský systém značenia v regiónoch Kysuce, Záhorie a Malé Karpaty.  Na záver seminára sa účastníci seminára zúčastnili exkurzie k výrobcom regionálnych značiek do Moravského Krasu.

         Príkladom úspešnej činnosti označenia výrobkov je región Šumava. Za tri roky svojej činnosti vydali 7 čísiel novín „Doma na Šumave“, ktoré bezplatne poskytuje obyvateľom regiónu a turistom. Milovníci regiónu sa v novinách dozvedeli informácie o nových certifikovaných výrobkoch zo Šumavy, o ubytovacích zariadeniach na vidieku, možnostiach lyžovania a prehľad ďalších atrakcií v regióne ako i prehľad zaujímavých podujatí kam vyraziť za kultúrou, športom i zábavou na Českej i Bavorskej strane. Koncom minulého roka udelili ďalším 7. výrobkom certifikát, sú to  drevorezby z lipového dreva ako stojany na fotografie, ozdobné reliéfy, podložky pod poľovnícke trofeje a iné výrobky, ďalej ozdobné prívesky na krk z barveného dreva alebo drevené šperky s motívmi zvierat. Ďalším výrobkom je keramika s keltskou technikou, výroba drevených domkov, zrubov pre oddych. Certifikačná komisia ocenila i Prachatické čokoládové pralinky, ovocné zákusky a mini dezerty. Medzi označenými produktmi je i hliva ustricová. Úspešne sa rozbehla i certifikácia ubytovacích a stravovacích služieb v regióne. Návštevníci tu môžu zažiť šumavskú pohostinnosť, kvalitné služby, milí personál, šetrný prístup k prírode a množstvo informácií o atrakciách v regióne. Značka „Šumava regionálny produkt“ sa dostala do povedomia návštevníkom i vďaka Regionálnej rozvojovej agentúry Šumava, ktorá koordinuje a zabezpečuje ich propagáciu. V minulom roku navštívilo Šumavu okrem domácich návštevníkov i skupiny turistov z Maďarska, Bulharska, Poľska a Slovenska, ktorým sa označovanie pôvodných výrobkov páčilo a chcú ho zaviesť i doma.

         Koncom minulého roka zasadala i certifikačná komisia v Krkonošiach, ktorá pridelila značky kováčskym, brašnárskym a drótenárskym výrobkom, ďalej výrobkom z ovčej vlny a bábkovým lútkam z Krkonoš.  V Orlických horách boli ocenené šperky, ručne paličkované krajky, ryby, pivo a štiepaný šindeľ. Na Vysočine udelili regionálnu značku skleneným výrobkom, paličkovaným krajkam, výrobkom z ovčej vlny, košikárskym a keramickým výrobkom, keramickým plastikám na záhradu, či do interiéru. Nové výrobky pribudli v Polabí, a to keramické kočky z Kesske, drobná dekoratívna keramika a ovčie syry z Biofarmy Košík. Prvé certifikačné výrobky má i región Hané, a to  drevené hračky, hanácke kroje, dekoratívne perníčky a súbor textilných výrobkov. Podrobné informácie o certifikovaných výrobkov môžu záujemci získať na www.domaci-vyrobky.cz.

         Asociácia regionálnych značiek ČR pripravuje na máj 2010 medzinárodnú  konferenciu o regionálnych značkách, kde si účastníci vymenia skúsenosti z jednotlivých regiónov. Ministerstvo životného prostredia ČR udelilo ARZ projekt zameraný na propagáciu regionálnych značiek v rámci ktorého sa zrekonštruujú webové stránky, značky budú prezentované v rôznych médiách, vydajú špeciálne noviny o certifikovaných výrobkoch. Noviny budú bezplatne rozdeľovať na vybraných podujatiach, seminároch a konferenciách.

Vyvrcholením projektu bude účasť ARZ na Vianočných trhoch v Prahe na Staromestskom námestí v roku 2010.

Skúsenosti z ČR sú inšpiratívne i pre Slovensko. Popri REC Slovensko problematike pôvodných regionálnych výrobkov a produktov by sa mali venovať osvetové strediská v jednotlivých regiónoch, ktoré sú v pôsobnosti samosprávnych krajov. Treba nadviazať na skúsenosti z regiónov Kysúc, Záhoria a Malých Karpát, kde bolo udelené označenie 22. výrobkom a produktom ako napr. keramické výrobky, kraslice, paličkovaná čipka, výrobky z dreva a kovu, včelárske produkty, víno, ale aj husacina a lokše zo Slovenského Grobu. Záujemci nájdu informácie na www.rec.sk.   

                                                                                            F. Mach, MODRA