Ochrana kultúrneho dedičstva Ochrana kultúrneho dedičstva

Ochrana kultúrneho dedičstva

Malokarpatský región je najväčším lákadlom pre mestských obyvateľov  Bratislavy. Nie  je to iba víno, remeslá, folklór, ale i príroda, rázovité dediny a mestá pod úbočím Malých Karpát. Nachádzajú sa tu bývalé kráľovské mestá Svätý Jur, Pezinok a Modra, ktoré majú svoje zvláštnosti.  Okresné mesto Pezinok postihol najväčší priemyselný rozmach v regióne, vyrástli tu stovky bytov, prácu tu nachádzajú obyvatelia i z priľahlých miest. Svätý Jur a Modra si väčšmi zachovali pôvodný ráz malých vinohradníckych miest. Modra - Perla Malých Karpát možno i vďaka tomu, že mesto obišla železnica, ktorá so sebou prináša zmeny, zostalo pôvodne príťažlivé mestečko.

         Pre turistov najväčším lákadlom v mestách sú historické pamiatky, múzeá, galérie, sochy alebo celé námestie, či ulice starobylých miest. Svätý Jur je príťažlivý najmä svojim zrekonštruovaným námestím, ktoré ponúka návštevníkovi pohľad na upravené staré domy, ale vytvára i možnosť oddychu. Podobne malebné mesto Modra má pôvabnú historickú časť námestia a priľahlých vinohradníckych ulíc. Škoda však, že  najväčším problémom tohto mesta, ale i ďalších je preťažená automobilová doprava, ktorá takto znehodnocuje kvalitu života v týchto podkarpatských mestách.

         Po roku 1990 sa postupne mení vzhľad obcí a miest regiónu. Vyrastajú tu nové objekty, ale i citlivo sa pristupuje k obnove starých historických domov. Príkladom tohto môže byť Modra, kde za uplynulé dve desaťročia obnovili funkčnosť viacerých starých vinohradníckych domov. Prvým rekonštruovaným vinohradníckym domom bol Vinohradnícky dom U Šebov, kde sa v galérii „Merum“ uskutočňovalo viac ako stovka vernisáži umeleckých výstav. Historický vinohradnícky dom má i malú atraktívnu záhradu so vzácnymi drevinami a dvor vyzdobený vinohradníckym náradím. Podobne i ďalší vinohradnícky dom „U Ludvíka“ poskytuje príjemné posedenie pri víne nielen v pivničných priestoroch, ale i v obytných miestnostiach starých vinohradníkov, či na nádvorí domu. Široký výber ocenených vín od otca a syna Žofiakovcov je zárukou príjemného posedenia pri dobrom víne. Hneď v susedstve vyrástol rekonštruovaný historický objekt Hotel „Sebastian“, ktorý okrem chutnej gastronómie poskytuje i ubytovanie pre turistov. Podobne i „Hotel Majolika“ vyrástol v starom objekte na výrobu keramiky, ktorá má v Modre bohatú tradíciu, zriadili tu i keramické múzeum. Príkladne je i zrekonštruovaná pivnica na námestí „U pradeda“, kde Michal Petrík prevádzkuje vináreň a tiež dom Ing. Vladimíra Sodomu pri Hornej bráne.

         Pre rozvoj cestovného ruchu v Modre je významná i obnova rekreačnej oblasti Modry - Harmónie, kde sa nachádzajú desiatky rekreačných chát z prvej polovice 19. storočia. V súčasnosti sú tieto objekty v schátralom stave, vyžadujú rozsiahle investície. Príkladom úspešnej rekonštrukcie rekreačných objektov je napríklad penzión Harmónia alebo Hotel 3 stromy. V uvedených rekreačných zariadeniach sa vykonala nielen rekonštrukcia, modernizácia budovy, ale i oddychových vonkajších priestorov v atraktívnom lesnom prostredí. Možno dúfať, že výstavba TIK Modra - Harmónia prispeje  k oživeniu tejto turistickej atraktívnej lokalite.

         Najväčším skvostom zrekonštruovaných starých vinohradníckych objektov v Modre je dom na námestí „U richtára“ ktorý podľa pamiatkového prieskumu pochádza z prelomu 16. a 17. storočia. Pri rekonštrukcii objavili na uličnej fasáde nápis s rokom 1592. Podľa prieskumu tu žil v roku 1612  modranský richtár Georgius Znämer, ktorý bol prosperujúcim vinohradníckom, o čom svedčia rozsiahle priestory na spracovanie  hrozna. Pri rekonštrukcii terajší majitelia objektu, Alena a Július Kasa, postupovali pomalým tempom, objekt rekonštruovali viac rokov s využitím pôvodného stavebného materiálu kameňa, tehly a dreva. Všetky dodatočné prístavby a priečky boli v dome odstránené, čím sa dosiahol pôvodný stav objektu. Pri rekonštrukcii podlahy bola objavená zasypaná studňa, ktorá bola vyčistená. Podobne zadné hospodárske priestory po odstránení priečok vytvorili rozsiahle priestory pre posedenie hostí nielen v objekte, ale i na nádvorí domu. Objekt je od roku 2007 využívaný ako reštaurácia a predajňa vín „Pavúk“. V objekte sa konajú rôzne umelecké výstavy, vystúpenia hudobných skupín, firemné podujatia a ďalšie spoločenské akcie.

         Nezisková organizácia AINova vo Svätom Jure za podpory Nadácie Tatra banky zorganizovala v tomto roku prvý ročník súťaže o najlepšie obnovenú historickú budovu v malokarpatskom regióne. Na slávnostnom vyhodnotení 4. marca v Informačnom centre vo Svätom Jury organizátori udeľovali ceny vo dvoch kategóriách. Ocenenie verejnosti bolo udelené obnovenému vinohradníckemu domu „U richtára“ v Modre  a cenu Odbornej poroty získal Mlyn v Doľanoch, ktorý v súčasnosti slúži ako degustačná miestnosť, aj ako expozície mlynskej technológie a histórie. Majitelia obidvoch objektov si prevzali cenu - ručne maľovanú keramickú plaketu, ktorá oznamuje, že ide o laureáta „Ocenenia za príkladnú obnovu“. Možno oprávnene očakávať, že podobne ako prvý ročník i ďalšie ročníky sa stretnú so záujmom obyvateľov regiónu a pomôže tak k obnove kultúrneho dedičstva našich predkov. Naplníme takto odkaz našich predkov, ktorý je na priečelí starej majoliky v Modre „Chráňme dedičstvo našich otcov“.

Od Fotoalbum Modra
Od Fotoalbum Modra

J. Soukupová, MODRA