Ocenili vína v  Integrovanej produkcii

Ocenili vína v Integrovanej produkcii


   1.        Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže.Dňa 3. septembra 2010 sa uskutočnilo v Sokolovciach pri Piešťanoch vyhodnotenie II. ročníka súťažnej prehliadky a výstavy vín z Integrovanej produkcie / IP /. Prehliadku vín pripravilo Občianske združenie IPROVIN Slovakia pre výrobcov a pestovateľov hrozna a vína v rámci projektu VÍNO ENVI cezhraničnej spolupráce ČR a SR. Do Sokoloviec prišlo viac ako tridsať výrobcov vína, ktorí ochutnali v historických pivničných priestoroch najúspešnejšie vína v 7. kategóriách z kolekcie 104. vín. Predstavené vína obsahujú menej rezidui, nakoľko ošetrené vinohrady v integrovanej produkcii sú niektoré chemické prostriedky obmedzené, alebo vylúčené z ochrany. Výbornú kvalitu vín ohodnotili tri odborné komisie, ktorým predsedal Ing. Ondrej Korpás CSc., odborným garantom výstavy bol Ing. Miroslav Petrech.

Účastníci vyhodnotenia súťažePredseda Občianskeho združenia IPROVIN Ing. Roman Šuchma za prítomnosti generálneho riaditeľa PPA Ing. Romana Serenceša PhD., Ing. Ondreja Korpása CSc., Ing. Ľubomíry Kakalíkovej PhD. a ďalších odovzdali víťazom ocenenia. Šampiónom výstavy bielych vín sa stal SOUVIGNON - neskorý zber, ročník 2009 do VÍNO Masaryk s.r.o.. Šampiónom výstavy červených vín bol ALIBERNET - akostné víno odrodové, ročník 2009 od VÍNO Masaryk s.r.o.. Víťazom v kategórii bielych vín suchých bol Rizling rýnsky, výber z hrozna roč. 2009 z VVD Dvory nad Žitavou, víťazom v kategórii bielych vín ostatných bol Rizling rýnsky - výber z hrozna, roč. 2007 z Chateau Belá a víťazom v kategórii červených vín bol Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, ročník 2009 z Pivnice Tibava. Komisia udelila celkom 10 zlatých medailí a 42 diplomov.

Ing. František Mach, MODRA