Novoročné stretnutie na rozhľadni Novoročné stretnutie na rozhľadni

Už tradične organizuje Modranský turistický spolok v Modre novoročné stretnutie obyvateľov regiónu pri rozhľadni na Veľkej Homole v Malých Karpatoch. Tohoročného stretnutia sa zúčastnilo viac ako 200 turistov z Modry, Pezinka, Bratislavy a iných miest regiónu. 

         K prítomným sa prihovoril primátor mesta Modry, Ing. Peter Majtán, ktorý zaželal účastníkom šťastlivý nový rok. Súčasne pripomenul význam tohoročných volieb do samosprávnych orgánov, ktoré budú dôležité pri ďalšom smerovaní rozvoja miest a obcí v regióne.

         Na výstupe sme stretli i 92 ročného turistu, niekdajšieho hokejistu Dr. Alfréda Bolarda z Modry, ktorý pravidelne týždenne chodí po turistických chodníkoch Malých Karpát. V rozhovore s vedúcou informačného strediska TIK Modra - Harmónia Ing. Alenou Uričovou povedal o svojich skúsenostiach z turistických vychádzok, ktoré mu pomáhajú zdravo žiť. Vyjadril potrebu lepšej údržby turistických chodníkov v Malých Karpatoch. Viacerí účastníci prišli na stretnutie s malými deťmi, využili takto celkom príjemné počasie na regeneráciu zdravia po vianočných sviatkoch.

         Turistická rozhľadňa na Veľkej homole je vo výške 709 m., bola dobudovaná v jeseni 2001 ako „Symbol dobrej spolupráce mesta Modry a Pezinka v 3. tisícročí“. Výška rozhľadne je 20 m., stala sa významným objektom aktívneho turistického ruchu v regióne. V roku 1894 bola na týchto miestach vybudovaná rozhľadňa, ktorú postavil Modranský turistický spolok. Súčasní aktivisti takto nadviazali na bohatú históriu turistického spolku z minulosti. Na rozhľadni sa pravidelne konajú turistické zrazy. V septembri 2009 tu bolo podujatie pod názvom 1. ročník stretnutia priaznivcov Klubu slovenských turistov na Veľkej Homole.   

Od Fotoalbum Modra
Od Fotoalbum Modra
Od Fotoalbum Modra

F. Mach, MODRA