Hontianska paráda v  Hrušove

Hontianska paráda v Hrušove

Starosta obce Hrušov Ing. Pavol Bendík.

V dňoch 20. - 21. augusta 2010 sa uskutočnil v Hrušove 15. ročník folklórneho festivalu „HONTIANSKÁ PARÁDA“.

Organizátori „Hontianskej parády“ pod vedením starostu obce Ing. Pavla Bendíka, pripravili pre návštevníkov bohatý kultúrny program, ktorý začal otvorením 20. hontianskych dvorov. Každý dvor bol originálny, voňal gastronomickými špecialitami s posedením pri hudbe a speve. Boli to dvory Heligonkárský, Hrušovský, Poľovnícky, Pukanský, Sebechlebský a ďalšie, ale aj dvor Krajanský zo Selenča v Srbsku. Počas slávnosti sa jednotlivé dvory zaplnili návštevníkmi a vytvorili tak veselú pohodu festivalu. V prvý deň slávnosti začal na okraji pri parkovisku tradičný priebeh ručného a strojového mlátenia obilia pod názvom „ŽATVA“. Chlapi a ženičky v krojoch, tu predvádzali návštevníkom poľnohospodárske práce, ktoré dnes na slovenskom vidieku nahradila moderná technika.

Pre návštevníkov festivalu boli zaujímavé ukážky „Pečenia chleba“ v pôvodných kamenných peciach. Návštevníci napr. Hrušovského dvora mali možnosť ochutnať domáce lepníky, ale aj cibuľový domáci chlieb s masťou, o ktorý bol veľký záujem. V Poľovníkom dvore bol záujem o guláš z diviny, v Haluškovom dvore o bryndzové halušky a ďalšie regionálne špeciality. V stánkoch predávali medovinu a ďalšie dobroty ako zemiakové placky, ale aj víno v pivniciach vytesaných do pieskovca v okolitých svahoch nad obcou.

V druhý deň festivalu boli na programe ukážky prác s drevom a kameňom. Zruční majstri predvádzali opracovanie dreva ako dlabanie, štiepenie a umožnili i návštevníkom okúsiť toto remeslo. Povedľa nad obcou predvádzali stavbu uhliarskej míle na výrobu dreveného uhlia. Okrem vystúpenia folklórnych súborov v Hrušove dominovali remeselníci, ktorí predvádzali v uliciach obce svoju zručnosť, predávali ľudové umelecké výrobky z celého Slovenska. Svoju zručnosť mohli vyskúšať i deti v Detskom remeselnom dvore, kde si zhotovili za prítomnosti majstrov svoje výrobky.

Najväčšiu pozornosť návštevníkov „Hontianskej parády“ pútali vyobliekaní mládenci a devy v parádnych pestrofarebných krojoch, ktorí predvádzali svoje umenie na hlavnom pódiu. Pod názvom Vitajte v Hrušove predviedli svoje umenie domáca folklórna skupina Hrušov, detská folklórna skupina Ragačinka z Hrušova a mužská spevácka skupina Rodokmeň z Bratislavy. Prvý večer v miestnom amfiteátri vystúpili úspešné Čarovné ostrohy a Diabolské husle, ktorých obecenstvo odmenilo dlhým potleskom. Na pódiu pri vežičke v obci sa predstavili desiatky folklórnych súborov nielen z Hontu, ale i zo širšieho okolia. Bohatý kultúrny program bol i na „Lesnej scéne“, kde vystúpilo viac ako 15 folklórnych súborov z celého Slovenska. Hlavný program folklórneho festivalu sa uskutočnil v amfiteátri, kde v sobotu večer vystúpili hontianski sólisti, skupiny a ich hostia zo Slovenska i zahraničia. Divákov zaujali vystúpenia pod názvom „Hráme sa na svadbu“ a „Ideme vinšovať“, kde folklórne skupiny predviedli zaujímavý program. V pásme „Narástla nám diouka“ predviedli zvykoslovné pásmo z viacerých hontianskych miest a dedín.

Čo na záver festivalu „Hontianska paráda“ ? Ako nám povedal starosta Ing. Pavol Bendík, festival sa vydaril, vystúpilo 30 folklórnych súborov s 1100 členmi, svoju zručnosť predviedlo 105. remeselníkov. Hontiansku parádu si prišlo počas troch dní pozrieť viac ako 14.000 návštevníkov. Obyvatelia obce a i z celého regiónu sa zapojili do priebehu folklórnych slávností a vytvorili tak neopakovateľnú srdečnú pohodu pre všetkých návštevníkov, za čo im patrí vďaka. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník „Hontianskych slávností“, ktorý bude opäť bohatší a poteší všetkých návštevníkov.

F. Mach, MODRA