Hip- Hopova tanečná skupina ADT crew Hip- Hopova tanečná skupina ADT crew

,,one crew, one family ´ ´

www.hiphopmodra.estranky.cz 

Tanečná skupina ADT crew  pôsobí pod Súkromným centrom voľného času v Modre od septembra 2008. Po  mnohých oceneniach a niekoľkoročnom pôsobení v tanečných skupinách ako lektor a choreograf sa rozhodol tréner Andrej odovzdávať svoje skúsenosti aj v meste Modra, kde založil novú tanečnú skupinu. Skupinu s pôvodným názvom A -Dance Team  tvorí viac ako 50 tanečníkov, medzi ktorých patrí mládež, študenti ale aj najmenšie deti z Modry a blízkeho okolia. Skupina je rozdelená na ADT crew (junior) - deti od 4 do 13 rokov a ADT crew, kde sú starší tanečníci do 28 rokov .

Naši tanečníci sa pravidelne zúčastňujú na rôznych tanečných workshopoch na Slovensku ale aj v Čechách. Bohaté skúsenosti z tanečného sveta im odovzdávajú uznávaný tanečný lektori na rôznych tanečných podujatiach, kde sa stretávajú ľudia z celej tanečnej komunity. Vzdelávanie tanečníkov je obohatené o rôzne tanečne štýly, ktorým sa pravidelne venujú na svojich tréningoch. Pri nových skúsenostiach podávajú čoraz lepšie výkony a časom dozrievajú ako po osobnostnej tak aj  tanečnej stránke. Postupom času sa vykryštalizovalo zdravé jadro skupiny a tanečníci sa rozhodli omnoho aktívnejšie venovať celej skupine.

Keďže sa v značnej miere zaoberajú rôznymi tanečnými štýlmi ako napr. hip-hop , lockin ´, house dance a hype, počas svojej viac ako ročnej existencie stihli pripraviť programy s mimoriadnou úspešnosťou ako napr. Tanečný deň v štýle A Dance Team (ukážka tréningu HIP HOP), Open class Hip-Hop (letný projekt - otvorená hodina tanca), účasť na celodennom programe deň deti pred kultúrnym domom v Modre a ďalšie akcie na ktorých sa mohol zúčastniť naozaj každý. Tréner a zakladateľ skupiny Andrej už po niekoľký krát pozýva na Slovensko zahraničných lektorov na celodenne tanečné workshopy. Medzi úspešné a pozitívne vystúpenia sa zaraďujú Rytmia 2009 a 2010 Pezinok, Kultúrne a spoločenské podujatia v Modre ( vinobranie), v Pezinku a okolí, vystúpenie v Národnom tenisovom centre a iné.

Aktuálne sa zúčastnili na prehliadke tancov Rytmia 2010 v Pezinku kde sa predviedli zo svojou choreografiou a získali obrovský úspech .Neodmysliteľnou súčasťou sú naši najmenší tanečníci ADT crew (junior) ktorý sa každým tréningom zdokonalujú a dosahujú výborné výsledky.

Hlavným cieľom skupiny je rozšírenie tanečnej kultúry v Modre a jej okolí. Keďže väčšinu jej členov tvoria deti a mládež z okolia Modry, snažíme sa dostať do povedomia mladým ľudom práve z tohto mesta  aby vedeli, že aj v Modre je pre nich okrem iných aktivít aj naša tanečná skupina. Je nám však ľúto, že v rámci kultúrnych aktivít nie je v Modre priestor na zviditeľnenie a rozširovanie danej kultúry tanca. Preto sme sa chceli aj týmto článkom podeliť o naše doposiaľ získane úspechy v rámci nasej tanečnej skupiny ADT crew. .

Zároveň Vás všetkých pozývame na záverečné vystúpenie našej skupiny ktoré  sa bude konať v kultúrno informačnom centre v Šenkviciach. Všetky potrebné informácie o presnom dátume a čase  budú zverejnené na našej stránke.  

Viac informácii o nás ale aj o tom ako stať jej členom  získate na internetovej stránke www.hiphopmodra.estranky.cz , alebo na facebooku   : ADT dance crew 

                                                                                                                  ADT crew