Za poznaním a zážitkami do Burgerlandu Za poznaním a zážitkami do Burgerlandu

V dňoch 12. - 14. júna t. r. sa uskutočnilo pod odbornou garanciou Mgr. Lívie Bartokovej zo Sekcie turizmu MH SR študijná cesta do rakúskej spolkovej republiky Burgenland. Pod názvom „Význam a úloha turizmu pre jednotlivé regióny aj v čase hospodárskej krízy“ organizátori podujatia CASTELAN, n. o. Žilina pripravili zaujímavý program pre pracovníkov odborov regionálneho rozvoja jednotlivých VÚC, zástupcov združení CR, primátorov, starostov a ďalších odborných pracovníkov CR. Štyridsať účastníkov študijnej cesty navštívilo strediská cestovného ruchu v Oggau, St. Margarethen, Rust, MĂ?¶rbisch a Tatzmannsdorf. Súčasťou bohatého odborného programu boli i prednášky odborníkov zamerané napríklad na aplikáciu destinačného manažmentu, využívanie  fondov EÚ, tvorbu produktov kultúrneho turizmu, marketing a manažment oblasti Neziderského jazera. Účastníci študijnej cesty sa zoznámili i s niektorými problémami rozvoja kúpeľného cestovného ruchu so zameraním na stredisko cestovného ruchu v Bad Tatzmannsdorf, ďalej s možnosťami rozvoja vinného turizmu v Burgenlande a s významom zavedenia a uplatnenia „Neziderskej karty“ v Burgenlande. Študijná cesta priniesla pre účastníkov veľa podnetov na ich uplatnenie v podmienkach ďalšieho rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.

         Eisenstadt - hlavné mesto Burgenlandu privítalo účastníkov študijnej cesty slnečným počasím. Na zámku Esterházy zástupca radnice Dr. Wolfgang Kuzmits informoval účastníkov o histórii mesta, podujatiach ako napríklad Haydnov rok 2009 o výstave „Fenomén Haydn v zámku Esterházy“ a o ďalších projektoch.

         Prvá písomná zmienka o meste Eisenstadt pochádza z roku 1118, najväčší rozkvet mesto zažilo v 18. storočí, za doby kniežaťa Nikolausa Esterházyho v ktorého dvornej kapele pôsobil Joseph Heidn ako kniežací kapelník, Haydnove nezabudnuteľné diela prispievajú k dobrému menu mesta ďaleko v zahraničí. Pod vplyvom kniežat rodu Esterházy, je zámok symbolom a najvýznamnejšou pamiatkou celého Burgenlandu. V typickej žltej farbe je zámok považovaný za jeden z najkrajších zámkou celého Rakúska. Počas celého roka sa v ňom konajú hudobné matine, koncerty, ako napríklad Medzinárodné Haydnové dni a iné podujatia.

Hudba v Eisenstadte

         Na zámku je v súčasnosti výstava „Fenomén Haydn - milujúci nádheru a Ohnisko dvornej hudobnej kultúry“. V osmnástich miestnostiach zámku sa predstavuje život a práca skladateľa Haydna, ktorý v rokoch 1761 až 1790 pôsobil na zámku. V dobe pôsobenia na zámku mal Hayden veľa práce, dirigoval orchester, komponoval nové diela, ročne pripravil množstvo operných predstavení. Hayden sa zameral na partitúry, ktoré pochádzali z celej Európy a na inscenácie operných partitúr vhodných pre súbor. Hayden sa dožil veľkej slávy za svojho života. Mozart o Haydnovi vyhlásil „Nik nedokáže všetkých tak koketne očariť a potriasť ostatnými, vyvolať smiech i hlboké dojatie a všetko tak dobre ako Hayden“. Na odkaze tohto umelca vytvárajú v Eisenstadte rôzne podujatia, výstavy, ktoré lákajú turistov do hlavnej metropoly Burgenlandu Eisenstatu.

         V susedstve zámku Esterházy sa rozprestiera 50 ha. veľký park s chodníkmi na prechádzky a oddych obyvateľov mesta a návštevníkov.

Nad jazierkom na vyvýšenom mieste sa nachádza Leopoldinentempelom ako i ďalšie objekty na pestovanie kvetov. V priestoroch klasickej reštaurácie sa konajú svadobné hostiny.      

Haydnové múzeum je umiestnené v dome, kde komponista býval. Sú tu vystavené notové záznamy umelcovho diela a obrazové dokumenty umelca a jeho slávnych súčasníkov. Účastníci študijnej cesty si prezreli i jednotlivé pamätihodnosti mesta ako Bergkirche, Spitalkirche, židovskú štvrť, Františkánsky kostol, Dom svätého Martina a ďalšie pamätihodnosti.

Cyklistické cesty v Burgenlande

         Oprávnene nazývajú priaznivci cykloturistiky Burgenland ako raj cyklistov. Mierne kopcovitý terén, mierna klíma s 300 slnečnými dňami v roku, Neziderské jazero ako Mekka vodného športu a celoeurópska prírodná rezervácia  vytvárajú dobré podmienky pre dovolenky domácich a zahraničných turistov. Kvalitné víno, panonská kuchyňa spolu s termálnymi prameňmi prinášajú nezabudnuteľné zážitky z pobytu v regióne. Tretina územia Burgenlanduje pod ochranou prírody.

         V Burgenlande je vybudovaná sieť približne 2000 km. cyklistických tratí, veľká časť je na asfaltovom povrchu. Cyklistické trate prechádzajú malebnou prírodou popri Nezidérskom jazere, prechádzajú vinohradmi, malebnými obcami a mestami regiónu. Nadšenci cyklisti hľadajú potešenie v prírode popri Neziderskom jazere, ale i v stredovekých hradoch a barokových kostoloch a i v moderných záhradách súčasnosti.

         V Burgenlande je najznámejších približne 500 km. cyklistických trás rozdelených do 11 úsekov. Jubilejná cyklistická trasa „ R1“ v dĺžke asi 300 km. spája sever a juh Burgenlandu. Cyklistickú trasu možno prejsť za 3 - 5 dní. Trať sever - juh vedie pozdĺž miest, kde sa konajú kultúrne podujatia, a to z Kittze cez Neziderské jazero, Eisenstadt, Mattersburg, Lockenhaus, Schlaming, Stegesbach, Heligenbrunn až do Kalchu. Samotná cyklistická trasa Neziderským jazerom je označená ako B 10, meria 135 km., z toho 38 km. na maďarskej strane. Obdivovatelia tejto trate sa opäť vracajú pre súhru prírody a kultúry. Pestrofarebné prospekty s mapami upozorňujú cyklistov na hlavne pamätihodnosti regiónu. Tak napríklad na tejto trati propagujú pamiatkovo chránené staré mesto Rust, v Donnerskirchene  je púťový kostol, keltské hroby, golfové ihrisko a horolezecká záhrada, v Breitenbrunne je Múzeum vo veži, umelecká galéria v miestnej vinotéke, historická pivničná ulička a prírodné jazerné kúpalisko, vo Windem am See je medvedia jaskyňa, záhrada so sochami, v obci Jois je Múzeum ľudového umenia, reštaurácia Morská panna a jazerné kúpele. V Ilbmitz je informačné centrum národného parku, najstarší gazdovský dom Jazerného kúta a prameň Svätého Bartolomeja.    

         Ďalšia trať „ B 12 “ sa nazýva „Čerešňové kvety“. Na úpätí pohoria Leritha prechádza trať cez pôsobivú krajinu. Početné informačné tabule informujú na trati s celkovou dĺžkou 43 km. o kultúrnych a krajinných zvláštnostiach. Cesta vedie popri vinohradoch a tisíckach čerešní, ktoré podľa počasia od polovice apríla do polovice mája sa premieňajú na more kvetov a z jazdy robia nezabudnuteľný zážitok.  Ďalšia cyklistická trasa „ B 23 „ sa nazýva KULTÚRA. Meria 26 km. ponúka spojenie kultúrneho pôžitku so športovou činnosťou. Cyklisti si môžu vychutnávať originálnu kultúru regiónu po asfaltovej ceste. Bývalý cisársky zámok Habbturn a bazilika Freuenkirchen, je najväčší púťový kostol v Rakúsku a lákajú cyklistov. Duševnú ponuku na tejto trati dopĺňajú výstavy, galérie a vinotéky.

         Cyklistický sprievodcovia obsahujú dôležité informácie ako sú hraničné prechody, telefónne čísla informačných centier, bicyklové trajekty na jazere, adresy opravovní bicyklov, požičovne bicyklov, telefónne čísla cyklotaxíkov a iné informácie. Ďalšie propagačné materiály obsahujú informácie o ubytovacích a stravovacích možnostiach v regióne, adresy predajcov vín, vinotéky a ďalšie služby a výrobky remeselníkov v regióne. Informačné turistické centrá sú vo všetkých dôležitých mestách a obciach regiónu.

Agroturistika v Rakúsku

         Medzi najvyhľadávanejšie ciele domácich a zahraničných turistov v Rakúsku je dovolenka na roľníckom dvore. Po celý rok poskytuje viac ako 3400  fariem svoje služby v agroturistike. Sú to hlavne obyvatelia miest, ktorí hľadajú dovolenku bez stresu v náručí prírody. Dovolenku na roľníckom dvore vyhľadávajú predovšetkým rodiny s deťmi, v lone prírody, kde majú možnosť deti spoznať hospodárske zvieratá. Každá spolková krajina Rakúska poskytuje svoje špeciálne ponuky na roľníckom dvore, v originálnom prostredí. Tak napríklad v Tirolsku a Salzburgu s výzdobou stavieb umeleckými drevorezbami v Hornom Rakúsku štvorhranné sedliacke sídla s dvorom v strede objektu, v Dolnom Rakúsku sú charakteristické najmä dobré podmienky vínnej turistiky na roľníckych dvoroch.

         Usmerňovaním služieb na roľníckom dvore sa venujú profesné zväzy, ktoré vypracovali smernice na udeľovanie znakov kvality jednotlivým agroturistickým zariadeniam. Podľa rozsahu a kvality služieb udeľuje profesný zväz kvetinky, ktorých počet určuje kvalitu agroturistického zariadenia. Značka „Urlaub am Bauerhoff“ /„Dovolenka na roľníckom dvore“/ garantuje  kvalitu služieb, ktorú kontroluje komisia podľa nasledovných kritérií :

-         kvalita farmy -  poloha, kvalita stavby, záhrada, okolité priestory, práca s odpadom a podobne.

-         kvalita vybavenia - vybavenie izieb, apartmánov, hygienické zariadenia, spoločenské miestnosti, čistota, celkové prostredie bývania.

-         kvalita služieb - rozsah poskytovaných služieb, možnosť stravovania, kvalita zážitkov na farme, školenie personálu a pod.

Výsledkom hodnotenia komisie je udelenie 2 - 4 kvetiniek, ktoré takto charakterizujú kvalitu poskytovaných služieb.

  **   dve kvetinky - farma s účelným vybavením / sprcha, vaňa, WC na izbe alebo poschodí, útulné bývanie v prírodnom prostredí /.

 *** tri kvetinky - útulná dobre vybavená farma, sprcha, vaňa, WC na izbe, väčší štandart poskytovaných služieb.

**** štyri kvetinky  - vybraná farma s komfortným vybavením, dovolenka pre náročného turistu.

         Profesný zväz Dovolenky na roľníckom dvore vydáva pestrofarebné katalógy ubytovacích zariadení, ktoré informujú turistov o jednotlivých ponukách služieb. Jednotlivé farmy sa špecializujú na poskytovanie originálnych ponúk napríklad :

-         biofarma ponúka najmenej 5 druhov biopotravín z vlastnej výroby, využíva prírodný materiál drevo a plátno, dôsledne sa triedi odpad a používajú sa ekologicky nezávadné čistiace prostriedky, farma má kontrolovanú poľnohospodársku produkciu.

-         zdravotné farmy s možnosťou relaxačných a regeneračných procedúr, personál má zdravotnú kvalifikáciu, ponúka procedúry ako masáž, vodoliečbu a iné procedúry, kvalitné domáce poľnohospodárske stravovanie, domová záhradka s bylinkovým zákonom. 

-         konská farma - jazdeckým výcvikom a výjazdom na koni, praktické vyučovanie jazdy na koni, odborná kvalifikácia jazdcov, vedenie koní na vychádzkach, programy vychádzky na koňoch do prírody, využívanie ochranných prilieb a pod.

-         dovolenka na vinárskej farme - pestovanie vínnej révy, výroba vína, možnosti degustácie vín, obsiahly materiál o regióne a ponukách služieb pre turistov.

-         dovolenka na farme pre vozíčkárov a osoby s obmedzeným pohybom, vybavenie všetkých priestorov pre potreby vozičkárov, možnosť ich dopravy zo železničnej stanice, blízkosť lekára.

-         farma pre cykloturistiku - možnosť zapožičania a opravy bicykla, zamykateľná garáž pre bicykle, dostatok informačných materiálov.

-         vzdelávacie farmy - dovolenka na farme s možnosťou organizovania seminárov a rôznych rodinných podujatí, vybavenie didaktickou technikov pre organizovanie vzdelávacích podujatí.  

Vínna turistika

         Medzi najdôležitejšie turistické lákadlá v Burgenlande možno zaradiť i vínnu turistiku. Na obidvoch stranách Neziderského jazera a na úbočí priľahlého pohoria  sa rozprestierajú vinohrady. Účastníci študijnej cesty navštívili malú dedinku Oggan na pobreží Neziderského jazera, ktorá patrí medzi najstaršie vinohradnícke obce regiónu, dorába sa tu červené víno. Staré domy vytvárajú spolu s miernou panónskou klímou a svahmi vinohradov príjemné prostredie pre dovolenku. Miestni podnikatelia venujú zvláštnu pozornosť vinnému turizmu ako nosnému prvku cestovného ruchu v regióne. 

         Od roku 1983 v obci majú zriadený špeciálny vinohradnícky náučný chodník dlhý 1,9 km. Turisti tu majú možnosť na 30. zastávkach vo vinohradoch a obcí zoznámiť sa s históriou vinohradníctva, prírodnými podmienkami, vinnými odrodami, spôsobom spracovania hrozna, výrobu vína, vinohradníckym náradím a ďalšími súvislosťami pestovania vinnej révy v obci a regióne.

         Pre Burgenland je typická mierna klíma s 300 slnečnými dňami v roku, bohaté úrodné pôdy a storočné skúsenosti miestnych vinárov, ktorí dorábajú kvalitné vína. Aj pod vplyvom Vinnej akadémie v Ruste vyrástla v Burgenlande nová mladá generácia vinárov. Burgenlandská vinárska oblasť patrí medzi najmenšie vinárske oblasti v Rakúsku. V každej časti krajiny môže turista nájsť typické miestne vína, napríklad Modrý Zweigelt na Neziderskom jazere alebo Pinot Blanc, Chardonnay a Vlašský rizling v Neziderskej pahorkatine. Stredný Burgenland je krajom modrej Frankovky, južný Burgenland ponúka špeciálnu odrodu Uhudler s vôňou divokých jahôd. Ochutnanie vinných skvostov v miestnych vinotékach v modernom štýlovom prostredí je zážitkom pre turistu. V posledných rokoch súdobá architektúra a tradičné vinárstvo vstúpilo do harmonického zväzku, ktorý tiež prezliekol mnoho vinných pivníc do moderného designu.

Súčasne boli krížom krážom renovované početné staré pivnice, za podpory finančných prostriedkov Európskej únie.       

         Degustáciu vína pre študijnú skupinu uskutočnili v rodinnom podniku „Sebastiankeller“, ktorý obrába 6 ha. vinohradov, prevádzkuje vinnú reštauráciu, ktorá je priateľská k cyklistom. Pre domácich a zahraničných návštevníkov ponúkajú regionálne kulinárske špeciality a majú i vlastnú zimnú záhradu. O vinohradnícku výrobu sa stará staršia generácia rodiny, mladšia sa stará o prevádzku vinnej reštaurácie a poskytovanie ďalších služieb pre turistov. Za podpory európskych peňazí rodina zrekonštruovala objekt reštaurácie a v súčasnosti poskytuje služby pre náročných turistov.                    

         Rodinná firma je členom regionálneho turistického združenia „Panonische Schmanherlwird“, ktorý poskytuje svojim členom propagáciu služieb a reklamu v rôznych médiách. Burgenlandský turizmus ponúka pre domácich návštevníkov balíky služieb v rámci „Dovolenky na roľníckom dvore“. Návštevník ma možnosť si vybrať pobyt na roľníckom dvore z 8. ponúk. Od dvojdňových až sedemdňových pobytov s rôznym programom služieb a cene od 70 EUR až po 450 EUR. Najlacnejšie ponuky obsahujú dve prenocovania s raňajkami, ochutnávkou vína a 1 fľaša vína so sebou. Naj drahšie týždenné pobyty v prázdninovom byte ponúkajú ochutnávky s výkladom, aj prechádzky vo vinohrade, s možnosťou spolupráce vo vinici alebo pivnici. Pri ochutnávke vína ponúkajú Bróhovský syr z oblasti Bregnizu. Návštevník dostane grátis Neziderskú kartu z množstvom služieb. Okrem pohodlného ubytovania má k dispozícii perfektnú kuchyňu, Sat - TV, sieťové pripojenie na internet a ďalšie služby.

Rust a bociani

Pre účastníkov študijnej cesty bola zaujímavá i návšteva mesta Rust, ktorý má 1700 obyvateľov. Rust je najmenším mestom v Rakúsku s vlastným mestským právom.  Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1317.

V roku 1524 obdržali obyvatelia Rustu listinu dokumentované právo vypaľovať písmeno „R“ s korunkou nad vínom do vinných sudov ako svoju výrobnú značku. Označenie „R“ sa ešte aj dnes používa pri insignácii korkových zátok, ako značku kvality rustských fľašových vín.  Celé historické jadro mesta sa považuje za jedno z najmalebnejších svojho druhu na svete, je pamiatkovo chránené, stojí aj pod ochranou Hágskej konvencie pre ochranu kultúrnych pamiatok pri ozbrojených medzinárodných konfliktoch. Mnohé meštianske domy zo 16. - 19. storočia majú pekne upravené barokové alebo renesančné fasády s dekorovaným lemovaním okien a portálov, orkiermi, erbovými a štukovými ozdobami. Charakteristické oblúkové portály a vstupné klenby vedú do idylických vnútorných dvorov, respektíve do ešte starších dvorných traktov so zastrešenými schodiskami a arkádmi. Všetky staré domy poskytujú pre turistov občerstvenie vo vinných pivniciach, reštauráciách a i pri posedení priamo na dvore pod krom viniča. Návštevník mesta môže v mestskej informačnej kancelárii priamo na panely, prehľadnej tabule získať informácie o voľnom ubytovaní v meste. Počas letnej turistickej sezóny sa v meste niekoľkonásobne zvýši počet obyvateľov - turistov, ktorí tu hľadajú oddych a zábavu nielen v meste, ale i na brehoch Neziderského jazera, kde sú viaceré možnosti prevádzkovania vodných športov. Hĺbka tohto jazera je veľmi plytká, je tu bohatá vegetácia, široké pásmo trstiny a s mimohraničných mnohých lúk, ktoré vytvárajú dobré podmienky pre vtáctvo a ďalšie živočíchy. Pre mesto Rust je typický obraz bociana, ktorý hniezdi na komínoch starých domov.

         V meste Rust sa nachádza „Vínna akadémia“, kde organizujú semináre a školenia pre vinárov a vinohradníkov celého Rakúska a i zahraničia.

Známy je i „Salón vína“, kde sú sústredené vína, ktoré získali najvyššie ocenenie na nominačných výstavách vín nielen z Burgenlandu, ale i celého Rakúska. Návštevník Rustu má takto možnosť na jednom mieste ochutnať vína z najznámejších regiónov Rakúska. 

Ako nám povedal riaditeľ Vínnej akadémie dr. Jozef  SchĂ?ÂĽler, svoje niekoľkoročné skúsenosti z prevádzky tejto inštitúcie chcú využiť a uplatniť i na Slovensku. V Pezinku už prevádzkujú podobnú vínnu akadémiu zameranú na vzdelávanie somelierov, ale i vinohradníkov a vinárov.

         Malokarpatská turistická informačná kancelária v Modre organizuje už 17 rokov odborné exkurzie do Vínnej akadémie v Ruste, ale i do rodinnej vinohradníckej firmy rodiny Just. Malokarpatskí vinohradníci tu majú možnosť podrobne sa informovať o finančnej podpore štátu a EÚ pre vinohradníkov Burgenlandu, ktorá je podstatne vyššia ako na Slovensku. Chudobný región Burgenland, ale i pohraničný región so Slovenskom pri rieke Morave v Dolnom Rakúsku sa vďaka finančnej podpory podnikania z prostriedkov EÚ stal regiónom s rozvinutým cestovným ruchom a modernou vinohradníckou výrobou. Rakúske skúsenosti z podpory zaostalých regiónov a vyrovnávanie existujúcich regionálnych rozdielov sú podnetné i pre Slovensko a zasluhujú si pozornosť centrálnych riadiacich inštitúcii na Slovensku.

Operné slávnosti

         Vyvrcholením programu prvého dňa študijnej cesty v Burgenlande bola návšteva otváracieho koncertu operných slávnosti v St. Margareten. V prekrásnej prírodnej scenérii Rímskeho kameňolomu už 12. rok uvádzajú inscenácie známych operných diel. Pred monumentálnou skalnou kulisou 2000 ročného Rímskeho kameňolomu, ktorý už stáročia patrí rodine Esterházy je hľadisko pre 6000 návštevníkov.

 Otvorenie tohoročnej sezóny patrilo známej litevskej opernej speváčky Eliny Graniča, ktorá tu predviedla nádherné vystúpenie, ktoré aplauzom ocenilo preplnené hľadisko. Svetoznáma mezzosopranistka Elina Graniča hosťovala už na viacerých operných scénach ako Metropolitan Opera, La Scala, Opera de Paris, Los Angeles Opera, a mnoho ďalších významných operných svetových miest.

Pre účastníkov študijnej cesty bolo predstavenie príjemným poučným zážitkom, kde organizátori dokázali v prírodnom prostredí kameňolomu vytvoriť monumentálne prostredie pre vystúpenie svetoznámej sopranistky za účinkovania špeciálnych svetelných efektov. Obec St. Margareten je len 65 km. od Bratislavy a poskytuje tak nezabudnuteľné zážitky i pre slovenských ctiteľov operných árii počas letnej turistickej sezóny.             

                              

           

Termálne kúpele v Bad Tatzmansdorf.

         Počas študijnej cesty navštívila skupina slovenských pracovníkov cestovného ruchu i svetoznáme kúpele Bad Tatzmanzdorf, ktoré sa nachádzajú v južnej časti Burgenlandu. Kúpele poskytujú tri prírodné terapeutické prostriedky - uhličitú minerálnu vodu, bahenné kúpele a termálnu vodu, čo predstavuje výnimočné postavenie medzi rakúskymi kúpeľmi. Liečivá voda sa využíva predovšetkým pri liečbe srdcovo - cievnych ochorení, bahenné kúpele pri liečení pohybového ústrojenstva a reumatických ochorení.

         Burgenlandské termálne kúpele sa etablovali ako „Kúpele pre pôžitkárov“. Liečivú vodu môžu návštevníci kúpeľov užívať v rôznej forme : masážny bazén, bazén pre nudistov, bazény s masážnymi tryskami, detský bazén, vonkajšie a vnútorné bazény, bazén pre neplavcov, športový bazén, bazén s chladnou vodou. Liečebný dom AVITA ponúka  85 komfortných izieb so 167 posteľami.

Kúpele ponúkajú „Saunovú rajskú záhradu“, 16 rozličných saunových kabín, relaxačných bazénov, zákutí, poskytuje prostredie ako v raji. Súčasťou kúpeľnej starostlivosti je aj športovisko, ktoré ponúkajú 280 km. trás pre chodcov, 180 km. bežeckých trás, 10 bežeckých parkúrov.

V kúpeľoch Bad Tatzmannsdorf sú výborné podmienky na golf a tenis. Ihriská futbalovej arény ležia vedľa termálnych kúpalísk.

         Mnohorakosť ponúk termálneho kúpaliská umožňuje všetkým návštevníkom využiť optimálnu kombináciu aktívneho pohybu v prírode so zdravotnou regeneráciou v príjemnom prostredí. Úspešnosť liečenia je vedecky dokázaná. Inštitút Ludviga Baltzmanna vydal štúdiu o výsledkoch liečebných pobytov pacientov v kúpeľoch. 

         V Bad Tatzmandorfe žije Karl J. Reiter, jeden z najväčších súkromných chovateľov lipicanských koní v Európe. Ponuka jazdenia v jeho stajni zahŕňa 24 konských boxov, tréningový areál, osvetlenú jazdiareň, vykurovanú krytú halu, viaceré koče a rozsiahle pastviská.  Nachádza sa tu i biopekáreň „Gradwohl“ v „Múzeu chleba“, ktoré dokumentuje výrobu chleba v minulosti a dnes. Zdravé výrobky v múzeu možno i ochutnať. V skanzene vedľa kúpeľov u Bad Zatzmannsdorfe sú vystavené typické juhoburgenlandské obytné a hospodárske budovy z čias Márie Terézie postavené z balvanov. Pre návštevníkov kúpeľov je k dispozícii i Múzeum rádií, ktoré dokumentuje dejiny výroby od r. 1942 do r. 1990. V múzea je vystavených viac ako 420 rádií vyrobených na svete.   

Historické pamiatky

         V Dolnom Burgenlande sú zachovalé viaceré historické objekty medzi ktoré možno zaradiť i hrad v meste Stadtchlaining. Romantické malebné mestečko si udržalo až dodnes 

skoro úplne svoju jedinečnú atmosféru so stredovekým charakterom. Štyri metre vysoké mestské hradby sú ešte takmer celé zachovalé. Mesto je neoddeliteľne spojené so starým hradom, postaveným v 13. storočí. Tento hrad je jedným z najlepšie zachovalých stredovekých stavieb v Rakúsku. Pôvodne gotická stavba bola v priebehu času doplnená prístavbami v renesančnom a barokovom štýle. Vo vnútornom dvore stojí mohutná obranná veža s osem metrov hrubými múrmi. Na hrade sa nachádza nielen zbierka umeleckých predmetov z liatiny a zbierka zbraní, ale aj hotel, Európske mierové múzeum a Rakúsky inštitút pre mierové výskumy, tu poriada pravidelné kongresy. Práve tento inštitút robí Stadtschlaining najmenším univerzálnym mestom sveta.

         Okolie mesta sa prezentuje najlepšie vybudovaním sieťou cyklistických trás a turistických chodníkov ako atraktívnym východiskovým bodom ciest po južnom Burgenlande. Aj jazdou na koni možno spoznať túto časť Burgenlandu, kde sú vytvorené nádherné jazdecké chodníky.