Všetko pre hosťa Všetko pre hosťa

Všetko pre hosťa

V dňoch 18. - 21. apríla 2009 sa konal vo Viedni odborný veľtrh pre gastronómiu a hotelierstvo pod názvom „Všetko pre hosťa“.

         Združenie Malokarpatská vínna cesta uskutočnilo 20. apríla v poradí už tretiu prehliadku tejto výstavy pre svojich členov.  Účastníci exkurzie prevažne vinári a hotelieri tu mali možnosť zoznámiť sa s aktuálnymi novinkami v oblasti potravín, nápojov, stolovania, vybavenia hotelov, gastronomickej techniky a iných zariadení. Vinári z malokarpatského regiónu mali možnosť ochutnať vína z Rakúska, Francúzska, Talianska a ďalších krajín a porovnať tak ich kvalitu so slovenskými vínami. Súčasťou veľtrhu boli rôzne sprievodné podujatia ako aj ukážky prípravy gastronomických špecialít zo zúčastnených krajín. V relaxačnej atmosfére mali návštevníci možnosť konzultácii ohľadom výroby a predaja špičkových vín, ale aj z problematiky biopotravín, ktoré boli široko zastúpené. Celkove sa výstavy zúčastnilo okolo 20.000 návštevníkov z Rakúska, Nemecka, Česka, Slovenka a ďalších krajín. Ako nám povedala Jarmila Dudová z MVC, podobné exkurzie pre svojich členov pripravujú i v budúcnosti.

                                                                                             F. Mach, MODRA