Uhorská rapsódia Uhorská rapsódia

V pondelok 12. januára sa konala v SNM - Múzeu Ľ. Štúra v Modre pietna spomienka na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 153. výročia jeho úmrtia. V rámci pietnej spomienky sa uskutočnila prednáška Doc. Mgr. Eduarda Chmelára, PhD. na tému „Ľudovít Štúr súvislosti doby a diela“.  Stretnutia sa zúčastnil generálny riaditeľ SNM v Bratislave PhDr. Peter Maráky a ďalší hostia ako i členovia Modranskej muzeálnej spoločnosti.

         Súčasťou pietnej spomienky bola i prvá prezentácia knihy Evi Kowalskej z Historického ústavu SAV a modranského historika - nadšenca Karola Kanteka pod názvom Uhorské rapsódie alebo Tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Krst novej knihy sa uskutoční  vo februári v Bratislave.

         Podujatie zorganizovalo pod vedením riaditeľky PhDr. Viery Jančovičovej, SNM - Múzeum Ľ. Štúra v Modre a Modranská muzeálna spoločnosť, ktorú vedie jej predseda Karol Kantek. Ich činnosť je záslužná, zoznamuje súčasníkov s bohatou históriou mesta Modra a jeho osobnosťami,  ktoré sa zaslúžili o pokrok v celonárodnom meradle.