Slovakiatour 2009 Slovakiatour 2009

V dňoch 22. - 25.1. sa v Inchebe Expo Bratislava uskutočnil 15. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour spolu so 16. medzinárodným veľtrhom gastronómie Danubius Gastro. Okrem týchto dvoch veľtrhov súčasne prebiehali súbežné podujatia :  16. medzinárodná výstava Poľovníctvo a oddych, 9. výstava strojov a technológii pre odchody Exposchop a 8. výstava obalovej techniky Gastropack. Tento rok sa predstavilo spolu 889 vystavovateľov z 35. krajín, ktoré sa prezentovali na celkovej ploche 37.700 m ˛. Na výstave Danubia Gastro bolo 353 vystavovateľov zo 14. krajín na ploche viac ako 17.000 m ˛. Počas trvania výstavy si jednotlivé expozície prezrelo viac ako 60.000 návštevníkov. Partnerskou krajinou bolo Chorvátsko, najobľúbenejšia letná destinácia Slovákov.

         Medzi vystavovateľmi už tradične veľkú pozornosť budila expozícia miest a obcí Malokarpatského regiónu, Malokarpatská vínna cesta. Celkove sa počas štyroch dní prezentovalo 22 spoločností a vinárov z Malokarpatskej vínnej cesty. Okrem tradičných ochutnávok vín sa tu predstavili i remeselníci medzi ktorými nechýbala už v prvý deň i expozícia SĽM v Modre, výtvarníci Darina Lichnerová, Venantius Oscitý, Roman Kunetka, Dana Janošová a ďalší.

Na výstave prezentoval vinárov a Cech husacinárov zo Slovenského Grobu prevádzka VINOTÉKA u Zlatej husi a Grobsky dvor, ktorí majú svoju gastronomickú špecialitu zaregistrovanú ako originálny regionálny produkt.

         Medzi častými hosťami slávnostného otvorenia v prvý deň bol prezident SR Ivan Gašparovič a ďalší hostia. Expozíciu Danubius Gastro si prezrel minister pôdohospodárstva Ing. Stanislav Becík, ktorý si okrem iného i ochutnal výrobky členov Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku, ako i Slovenského mliekarenského zväzu.

Od Fotoalbum Modra
Od Fotoalbum Modra