Seminár o vinárskej turistike Seminár o vinárskej turistike

Jedným z hlavných cieľov Národného vinárskeho centra / NVC /, obecne prospešnej spoločnosti založenej v roku 2002 so sídlom v zámku vo Valticiach je poriadanie „Salónu vín ČR“, vydávanie odbornej literatúry, poriadanie školení a seminárov pre vinárov,  degustátorov, verejnosť a ďalšie aktivity na podporu rozvoja vinárskej turistiky ČR. NVC od roku 2006 realizuje „Projekt podpory a propagácie vinárskej turistiky na Morave a v Čechách“. Projekt je príkladom vzájomnej výhodnej kooperácie, kedy jednotlivé odvetvia spolupracujú s využitím  svojich konkurenčných výhod. Cestovný ruch do regiónu je podporovaný značkou vinárstva a naopak vinárstvo využíva veľmi dobre image destinácie. Za obdobie realizácie projektu sa podarilo zmapovať ponuku vinárskych turistických cieľov na Morave a v Čechách, vydať ucelený turistický produkt a súbor informačných materiálov „Krajem vína“, ktorý obsahuje viac ako 600 stredísk určených pre turistov. Uskutočnila sa certifikácia zariadení vinárskej turistiky /vinárstvo, vínna pivnica, vinotéka, reštaurácie s vínom a ubytovanie s vinárskou tematikou /  s označením „Vína z Moravy“, Vína z Čech“ a sú propagované doma i v zahraničí.

         Jedným zo vzdelávacích podujatí NVC pre podnikateľov vo vínnej turistike bol seminár „Podnikanie vo vinárskej turistike“, ktorý sa uskutočnil v októbri na zámku vo Valticiach. Prednášku mala austrálska lektorka s rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti vinárskeho marketingu Debra - Jayne Kimlin. Seminára sa zúčastnilo viac ako 40 podnikateľov z Južnej Moravy a Slovenska. Organizátori seminára zvýhodnili účastníkov, ktorí žiadali o certifikáciu svojich vinárskych, agroturistických zariadení.

         Cieľom seminára bolo zoznámiť podnikateľov s možnosťami a potenciálom vínnej turistiky. Poslucháči si vypočuli analýzu tohto podnikateľského odvetvia, ktoré okrem iného obsahovala definíciu vinárskej turistiky, motiváciu návštevníkov, aktivity vinárskej turistiky, vývoj vinárskej turistiky, postupy pre trvalo udržateľnú vinársku turistiku a ďalšie pohľady, ktoré boli dokumentované prípadovými štúdiami z celého sveta. Na dokumentačných fotografických materiáloch mali možnosť účastníci zoznámiť sa so špecifickými podmienkami vínnej turistiky v zahraničí.

         Lektorka vo svojej prednáške okrem iného identifikovala turistických spotrebiteľov vína do kategórii : náhodní milovníci vína / 20 % /, rezervovaní, občasní konzumenti / 14 % /, nároční konzumenti / 16 % /, mladí priatelia vína / 23 % / a ktorí nepijú víno / 27 % /. S každou skupinou zákazníkov treba osobitne pracovať. Vinárskych turistov, ktorí prichádzajú do regiónu možno rozdeliť do skupín : náhodní alebo zvedaví turisti, ďalej turisti, ktorí sa zaujímajú o víno a nadšenci. Pre náhodných turistov sú pivnice turistickou atrakciou, je to pre nich spoločenská udalosť, majú podpriemerné vedomosti o víne, majú stredné vzdelanie, nižší príjem a menší záujem o nákup vína. Turisti, ktorí sa zaujímajú o víno, majú stredné až vysoké príjmy, spravidla s vysokoškolským  vzdelaním, navštívili už i iné vinárske oblasti, príležitostne nakupujú vína v pivnici. Skupina vinárov - nadšencov pravidelne navštevuje vinárske regióny, majú nadpriemerné vedomosti o výrobe vína, majú vysoké príjmy, vysokoškolské vzdelanie, nakupujú víno a majú záujem o novinky v oblasti vínnej turistiky.

         Zahraniční turisti majú vyšší záujem o kultúrne atrakcie, inklinujú k prírode, majú záujem o vinársku turistiku a nákup vína. Turisti zo zahraničia očakávajú kultúrne vyžitie, nové vedomosti, ochutnávku špičkových vín, ale i vysokú úroveň ubytovania, gastronomické zážitky, jednoduchú orientáciu a dôveryhodné spoľahlivé informácie o regióne.  

         Lektorka Debra - Jayne Kimlin venovala vo svojej prednáške pozornosť téme ako poskytovať pozitívne zážitky vo vínnej turistike. Turista očakáva vo vínnej pivnici príjemnú atmosféru, kvalitné služby, výborné vína a najmä výrazného hostiteľa. Dôležitý je prvý dojem, ktorý ovplyvňuje už vstup do objektu, parkovisko, značenie sprístupnenej cesty, terénne úpravy a celkový vzhľad budovy. Zákazník musí mať pocit, že je vítaný hosť, jeho spokojnosť ovplyvňuje vnútorné vybavenie objektu, kvalita vína ale i forma podania informácií o víne a i o regióne. Turista chce mať počas pobytu u vinára dobrú zábavu, očakáva nové poznatky o konzumovaných vínach, ale i o podmienkach práce vinohradníka. Starostlivosť o zákazníka vyžaduje poskytovať služby vyškoleným personálom.

         Na záver prednášky riaditeľ NVC Ing. Pavel Krška informoval účastníkov seminára o súčasnom stave vínnej turistiky v ČR. V rámci  návštevy južnej Moravy majú turisti možnosť navštíviť vínne pivnice súkromných vinárov, vínne cesty, rôzne folklórne podujatia, ochutnávky vín a iné podujatia. Až 40 % turistov navštívilo Moravu za účelom vínnej turistiky, 90 % ich bolo s pobytom spokojných, radi sedia v pivnici vo večerných hodinách pri dobrom víne. Dôležitým predpokladom úspechu vínnej turistiky je informovanosť turistov o podmienkach pobytu, ktoré poskytujú ucelené propagačné materiály v jazykových mutáciách. Organizátori vínnej turistiky sprístupnili podrobný kalendár vinárskych podujatí na internete www.vinazmoravy.cz, www.vinazcech.cz i v tlačenej forme, ktoré obsahujú v roku 2009 až 450 podujatí na južnej Morave.

         Zástupca Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre rokoval s lektorkou Debra - Jayne Kimlin o možnosti usporiadať obdobný seminár pre podnikateľov na Malokarpatskej vínnej ceste. V prípade záujmu o tematiku ochotne príde do Malokarpatského regiónu s cieľom zoznámiť sa s podmienkami vínnej turistiky v regióne a odovzdať svoje skúsenosti podnikateľom.

                                                                                                  František Mach