Rozhovor o rodinnej firme s Vinosad Rozhovor o rodinnej firme z Vinosad

Medzi najúspešnejšie vinohradnícke obce na Slovensku podľa počtu získaných ocenení na výstavách vína bezo sporu patrí obec Vinosady. Táto dvojtisícová obec predtým pod názvom Malé a Veľké Tŕnie sa vyznačuje nielen malebnou prírodou, vinohradmi na svahoch Malých Karpát, ale aj usilovnými a podnikavými ľuďmi, ktorí hneď po 90. rokoch sa začali venovať výrobe vína na vrátených vinohradoch z PaVD Modra. Dnes v obci je registrovaných dve desiatky vinohradníckych a vinárskych firiem. Medzi úspešných vinárov možno zaradiť i firmu VÍNO Hubinský, ktorá hospodári na výmere 7 ha. viníc vlastných a prenajatých. O firme a tohoročnej vinohradníckej sezóne sme hovorili s Jaroslavom Hubinským / J. H. / a jeho synom Dávidom / D. H. /.

-         Ako ste začínali s podnikaním vo vinohradníctve a vinárstve ?

-         / J. H. / Podnikáme s vínom už od 90. rokov. Pôvodne som pracoval v rôznych firmách ako vyučený automechanik. Po roku 1998 som sa spolu s manželkou Zuzanou začali venovať vinohradníckej výrobe na ploche 2 ha. viníc. Medzičasom nám doštudoval syn Dávid. Ako čerstvý absolvent SVOŠ v Modre sa začal vo firme venovať výrobe vína. Spolu s manželkou máme vo firme na starosti obrábanie vinohradov, údržbu mechanizácie a ďalšie práce. Synovia Dávid a Peter sa venujú výrobe a predaju vína.  Sme teda rodinná firma, ktorá má rozdelené úlohy členov rodiny.

-         Ako ste vybavení technikou ?

-         / J. H. / Vlastníme tri traktory a potrebné závesné náradie do vinohradov. Musím však povedať, že traktory sú staré, poruchové, čo spôsobuje zvýšené náklady na ich prevádzku. Snažíme sa vinohradnícku techniku svojpomocne opraviť. Ekonomiku vinohradníckej výroby narúšajú vysoké ceny vstupov pohonných hmôt a hlavne chemických ochranných prostriedkov, ktorých cena od roku 1990 niekoľko násobne vzrástla, zatiaľ čo cena hrozna zostala približne na rovnakej úrovni, čím sa stáva vinohradnícka výroba stratová.

-         Investovali ste  prostriedky do technológii na výrobu vína ?

-         / D. H. /Áno, v tomto roku sme zakúpili novú technológiu hlavne na spracovanie hrozna, od mlynkoodzrnovača až po pneumatický lis. Máme i technológiu riadeného kvasenia s možnosťou chladiť a ohrievať mušt. Pri tejto investícii nechceme zostať. Súčasné podmienky podnikania nás tlačia do ďalšej modernizácii výroby vína.        Štruktúra odrodovej skladby je pestrá, najviac máme odrody MĂ?ÂĽller Thurgau, Veltlín zelený, Rulandské biele, Rizling vlašský a rýnsky a z červených odrôd máme Frankovku, Alibernet. Pestujeme i nové slovenské odrody ako Devín a Míliu. Ocenenie sme získali za víno Devín na výstave vína v Bojniciach a v Limbachu. Najvyššie ocenenie striebornú medailu sme získali na tohoročnej medzinárodnej  výstave VÍNOFĂ?“RUM v Trenčíne za novú odrodu DEVÍN, čo nás zaradilo medzi popredných slovenských vinárov.

-         Ako hodnotíte tohoročnú  vinohradnícku sezónu ?

-         / J. H. / Dosiahli sme nižšiu úrodu hrozna, približne o 25 % ako v minulom roku. Cukornatosť však bola vinikajúca, očakávame dobrú kvalitu vína, ktorú chceme prezentovať na výstavách v Modre, Senci, Pezinku a iných výstavách.  Niektoré vinohrady máme pod lesom na svahoch Malých Karpát, kde nám raticová zver narobila veľké škody pred zberom úrody. Podobne sú chránené operence - škorce, ktoré v modranskom chotári nalietavajú v húfoch na vinohrady. Bude potrebné tieto straty obmedziť účinnými opatreniami na ochranu vinohradov.

-         Ako sa pozeráte na súčasný stav vinohradníckej výroby v Malokarpatskom regióne ?

-         / D. H. / Vinohradnícka výroba vzhľadom na plochu obrábaných vinohradov je v úpadku. Oproti roku 1990 obrábame v súčasnosti na Slovensku iba 13.000 ha. plochy vinohradov, čo je asi 40 % pôvodnej výmery. Na svahoch Malých Karpát je veľká výmera neobrobených vinohradov, ktoré sú odsúdené na zánik. Výsadba mladých vinohradov je náročná na finančné zdroje, ktoré malým podnikateľom chýbajú. Poučiť sa musíme od susedov v ČR, kde oproti roku 1990 rozšírili plochy vinohradov z 10 tisíc na 20 tisíc hektárov k čomu im pomohol Štátny vinársky fond zriadený na podporu vinohradníckej výroby. Na vinohradnícku výrobu v Malých Karpatoch musíme pozerať ako na kultúrne dedičstvo našich predkov, ktoré treba chrániť. Sme členmi Združenia Malokarpatská vínna cesta, zúčastňujeme sa najúspešnejšieho agroturistického podujatia „Otvorené pivnice na MVC“. Predaj z roľníckeho dvora je jedna z ciest, ako zlepšiť ekonomiku vinohradníckej výroby na Slovensku a teda i v Malých Karpatoch. 

-            Na záver čo očakávate od štátu a z EÚ. Aké máte plány do budúcnosti ?

-           / D. H. / Hlavným problémom je modernizácia vinohradníckej výroby. K tomu by mali napomáhať i finančné zdroje z EÚ nielen pre veľké firmy, ale i pre malých vinohradníkov ako je naša firma.  Chceme hlavne zvyšovať kvalitu vín na úkor kvantity, čo je záruka lepšieho ekonomického zhodnotenia výroby vína. Štátnu podporu vinohradníckej výroby je nutné zvýšiť do modernizácie výroby a do výsadby nových vinohradov. Slovenskí výrobcovia vína sú diskriminovaní dovozom muštov a dotovaných zahraničných vín do obchodných reťazcov. Slovenské vína sú potom nepredajné a zostávajú v pivniciach výrobcov. „Kupujte slovenské výrobky“ je jedna z ciest ako môžu kvalitné slovenské vína konkurovať dovezeným dotovaným zahraničným vínam s pochybnou kvalitou. Som však optimista, verím, že súčasné problémy prekonáme. Naša rodinná firma chce spojiť a využiť skúsenosti staršej generácie s odbornosťou mladých pracovníkov, čo je zárukou budúcich úspechov rodinnej firmy v súčasnom ekonomickom prostredí.

   Zhováral sa František Mach