Predaj z roľníckeho dvora Predaj z roľníckeho dvora

Rakúski poľnohospodári majú bohaté skúsenosti z predaja svojich produktov priamo z roľníckeho dvora. Prispieva k tomuto i medzinárodná výstava AB HOF vo Wieselburgu v Dolnom Rakúsku, ktorá sa špecializuje na roľníckych predajcov, uskutoční sa v dňoch 27. februára - 2. marca 2009.

         Na tohoročnej výstave sa zúčastni do 300 vystavovateľov z 10. krajín, ktorí budú ponúkať pre roľníckych predajcov svoje výrobky ako napríklad zariadenia na spracovanie, skladovanie, transport a odbyt roľníckych produktov priamo z roľníckeho dvora, ďalej zariadenia na spracovanie mlieka, mäsa, ovocia a zeleniny ako i nové výrobky v obalových materiáloch, chladenie a mrazenie potravín a ďalšie výrobky. Tohoročnou hlavnou témou je predaj ovocia a zeleniny.

         Súčasťou výstavy sú i populárne súťaže o Zlatý štamperlík, Zlatú hrušku, Zlatú slivku, „Chlieb kráľ“, „Slanina - kráľ“ a iné výrobky, ktoré ponúkajú zákazníkovi priamo z roľníckeho dvora. Sú to aj rôzne ovocné destiláty, likéry, ovocné šťavy, ovocné vína, mušty, marmelády, sušené čaje, syry i mäsové výrobky ako klobásy, slanina, údené mäso a podobne, ktoré sú pri hodnotení podrobené prísnym degustačným skúškam. Na výstave hodnotiace komisie posudzujú okolo 1000 vzoriek pálenky, 400 vzoriek likérov, 300 vzoriek ovocných muštov a celý rad ďalších výrobkov z roľníckeho dvora. Najlepšie ocenené produkty bodovým systémom získavajú zlaté, strieborné a bronzové medaily a diplomy. Osobitnú pozornosť na výstave venujú i biopotravinám a poradenstvu. Na výstave sa prezentujú i odborné poľnohospodárske školy z Dolného Rakúska.

         O tom, že v Rakúsku predaju z roľníckeho dvora sa venuje náležitá pozornosť svedčí i účasť najvyšších predstaviteľov agrárneho sektora na výstave v čele s ministrom. Priemerne sa výstavy zúčastňuje 35 - 40.000 návštevníkov nielen z Rakúska, ale i Nemecka, Talianska, Švajčiarska, ČR a ďalších krajín. Podobná výstava sa koná v novembri v nemeckom Karlsruhe a vychádza i odborný časopis HOF DIREKT určený pre zákazníkov i priamych predajcov z roľníckeho dvora.

         Aj na Slovensku sa v poslednom čase čoraz častejšie hovorí o podpore predaja z roľníckeho dvora, čím sa aspoň čiastočne obíde obchodná sieť so zahraničnými dotovanými výrobkami a pomôže sa domácim výrobcom. Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre po minuloročných skúsenostiach organizuje v dňoch 26. - 27. februára 2009 odborný seminár „Agroturistika a priamy predaj z roľníckeho dvora“ zameraný na rozvoj vidieka, vidiecku turistiku, agroturistiku, certifikáciu regionálnych výrobkov a udeľovanie „Znakov kvality“ poľnohospodárskym a potravinárskym výrobkom. Súčasťou seminára bude i exkurzia po Malokarpatskej vínnej ceste a účasť na výstave „AB HOF“ vo Wieselburgu v Dolnom Rakúsku. Podrobné informácie záujemci získajú na www.tik.sk, alebo u organizačného garanta Ing. Františka Macha na tel. č. 0918 124 794, e-mail: tik@post.sk.

                                                                                              J. Soukupová, MODRA