Patrí medzi najstaršie školy Patrí medzi najstaršie školy

Patrí medzi najstaršie školy

Medzi najstaršie a súčasne i najznámejšie stredné odborné poľnohospodárske školy na Slovensku patrí Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska v Modre. Jej história začína už v roku 1884, kedy založili v Bratislave dvojročnú vinohradnícko - záhradnícku školu, ktorá sa v roku 1922 presťahovala do Modry. V súčasnosti má škola okrúhle 125. narodeniny.

         Od roku 1991 je riaditeľom školy Mgr. Slavomír Zoch.  Škola po roku 1989 prešla viacerými zmenami, z ktorých najdôležitejšia bola v roku 1996 výstavba nových pavilónov školy nákladom 50 mil. sk..  Škola v tomto období vychovávala okolo 300 študentov. V tomto období sa zmenilo i študijné zameranie. Vytvorili sa nové študijné zamerania : podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve a smer agroturistika, ktorá sa ako prvá na Slovensku začala vyučovať v Modre. Už v roku 1992 mal v Modre sídlo Slovenský zväz podnikateľov v agroturistike, a tak podnetov pre toto študijné zameranie bolo viacero. Začali sa na škole vyučovať nové predmety ako turistika na vidieku, manažment a služby v agroturistike, víno v gastronómii, ekonomika a marketing, účtovníctvo, výpočtová technika a ďalšie predmety.

         Na konci deväťdesiatych rokov vykonávali študenti odbornú prax na školskom majetku - Fajdal. Študenti sa tu prakticky učili ošetrovať vinohrad, ovocné sady a dorábať víno. Žiaľ rozsiahli školský majetok bol reštituovaný, a tak škola zostala bez vlastných priestorov odbornej praxe. Pomocnú ruku podal Bratislavský samosprávny kraj, ktorý poskytol finančné prostriedky na zriadenie Strediska odbornej praxe v objekte niekdajšej „pálenice“ a vinohrad na výmere 2 ha., bezplatne poskytlo mesto Modra. Samotná rekonštrukcia pivnice stála 2 mil. sk., nová linka na riadené kvasenie muštu 4 mil. sk. a rekonštrukcia degustačných priestorov 2 mil. sk. Sad na výmere 0,7 ha. obsahuje všetky ovocné druhy potrebné pre teoretickú a praktickú výučbu žiakov. Predseda BSK Vladimír Bajan vyhovel požiadavkám riaditeľa školy Mgr. Slavomíra Zocha a slávnostne odovzdal i nový traktor nákladom 1,7 mil. sk., ktorý slúži študentom pri odbornej praxi. V súčasnosti navštevuje školu 160 študentov.

         Študenti školy sa úspešne zapájajú do rôznych projektov, ako napríklad „Študentská spoločnosť Vinárka a. s.“, projekt kompostovanie a separovanie, študenti sa zúčastňujú súťaže v reze viniča o „Zlaté nožnice“, dievčence súťažia o titul „Kráľovná vína“. Organizujú tiež degustácie vína pre rodičov a širšiu verejnosť. Najlepší študenti majú možnosť zúčastniť sa odbornej praxe v americkej Pensylvánii, alebo i v rakúskych vinohradníckych podnikoch.   

         Vo februári t. r. usporiadala škola 2. ročník ochutnávky vín mladých vinárov. Ochutnávku vín pripravili študenti 4. B triedy, v rámci akciovej spoločnosti „VINÁRKA“. V preplnenej spoločenskej sále školy mali možnosť návštevníci ochutnať 236 vzoriek vín z celého Slovenska. Najviac boli zastúpené odrody Veltlínske zelené, Rizling rýnsky, Rizling vlašský, Rulandské biele, ale i nové slovenské vyšľachtené odrody ako Devín, Dunaj, Váh, Hron a ďalšie odrody. Návštevníci tohto vydareného podujatia mali možnosť ochutnať i vína zo Srbska a Slovinska. Študenti takto pod vedením profesorky Ing. Idy Matuškovičovej ukázali návštevníkom svoje odborné vedomosti z hodnotenia kvality vystavovaných vín a zručnosť počas degustácie.

V marci usporiadali ďalšie atraktívne podujatie pre milovníkov a priateľov dobrého vína pod názvom „Otvorené pivnice mladých vinárov“. Podujatie sa konalo v Stredisku odbornej praxe na Hornej ulici v Modre, kde sa nachádzajú pivničné prevádzkové priestory školy i atraktívna degustačná miestnosť pre 90 návštevníkov. Študenti tretích ročníkov ponúkali  návštevníkom viaceré odrody malokarpatských vín, z ktorých najväčšiu pozornosť návštevníci venovali bielym odrodám Rizling rýnsky, Rulandské šedé a biele, Veltlínske zelené, Chardonay a červeným odrodám Frankovka a Cabernet Savignon. Na obrábaní školských viníc ako i na spracovaní hrozna sa v rámci odbornej prípravy podieľajú študenti školy pod dohľadom skúsených pedagógov a vedúceho praktickej výchovy Ing. Rastislava SchĂ?¶na.  Prezentované vína návštevníkom chutili. Zásluhu na tom majú i samotní študenti, ktorí zručne nalievali a odborne charakterizovali degustované vína. Návštevníci podujatia mali možnosť si zakúpiť prezentované vína i modranskú majoliku v predajni strediska odbornej praxe. Získané skúsenosti z podobných školských podujatí študenti určite využijú v praxi po skončení štúdia. Ich predchodcovia, absolventi školy, sa úspešne zapojili i do aktivít „Malokarpatskej vínnej cesty“, ktorá v súčasnosti patrí medzi najúspešnejšie agroturistické projekty na Slovensku i zásluhou pedagógov a absolventov modranskej školy.

                                                                                                      Ing. F. Mach