Majstri vína a hliny jubilujú Majstri vína a hliny jubilujú

Majstri vína a hliny jubilujú

Majstri vína a hliny jubilujú

         Poniektorí patrioti hovoria „Modra hlavné mesto vína a keramiky“ alebo „Perla Malých Karpát“. Mesto preslávilo vo svete kvalitné víno, ale i zručnosť remeselníkov. Sláva sa striedala i s úpadkom a nie vždy  tieto činnosti prinášali do rodín vinohradníkov a remeselníkov potrebné korunky na živobytie.

         V súčasnosti najznámejšou osobnosťou figurálnej keramickej tvorby na Slovensku je národný umelec Ignác Bizmayer, ktorý v apríli oslávil 87. narodeniny. Žije a tvorivo pracuje vo svojom ateliéry v Modre - Harmónii. V jeho tvorbe nachádzame život, prácu, zvyky, obyčaje a rôzne obrady slovenského ľudu. Stvárnil typy postáv z ľudového prostredia - muzikantov, remeselníkov, vinohradníkov, tanečníkov a iné. Ignác Bizmayer celý život strávil v Modre, stretal sa s vinohradníkmi, a tak značná časť tvorby bola venovaná vinohradníckej a vinárskej tematike. Medzi najznámejšie jeho diela patrí stvárnenie práce vo vinohradoch pod názvom „Vinohradnícky rok“ z rokov 1954 - 58 a dielo  „Vinohradnícka lajtra“ z roku 1986 ťahaná koníkmi. Cyklus „Vinohradnícky rok“ znázorňuje ťažkú prácu vinohradníka počas celého roka : zima vo vinici, zatĺkanie štekov, strihačka, hnojenie, plevačka, viazačka, špricovka, kopačka, škrabačka, oberačka, lisovanie hrozna, koštovka, pretáčanie a oldomáš. Jeho práce sa nachádzajú v SNM - Múzeu Ľ. Štúra v Modre v Galérii Ignáca Bizmayera v starobylej bašte. Každoročne navštívi expozíciu tisíce domácich návštevníkov i zo zahraničia. Pri príležitosti 85. výročia narodenia I. Bizmayera bola vydaná monografia o Ignácovi Bizmayerovi, ktorej autormi sú Ľudovít Petranský a Vlasta Pastieriková. V roku 1972 bol umelec I. Bizmayer menovaný zaslúžilým umelcom. V roku 1982 získal titul národný umelec, v roku 2005 mu minister kultúry SR udelil Poctu Karola Plicku. Najvyššie štátne vyznamenanie od prezidenta SR Pribinov kríž I. stupňa za celoživotné dielo dostal v roku 2003. Galéria I. Bizmayera od roku 1994 prezentuje dielo majstra v starobylej bašte ochranných hradieb v Modre, ktorú po rokoch chátrania pomohol v tomto období zrekonštruovať obdivovateľ majstra niekdajší minister pôdohospodárstva Ján Janovic.

         O tom, že majster I. Bizmayer rád ochutná kvalitné modranské vínko, máme možnosť sa presvedčiť v dňoch otvorených pivníc v Modre alebo na Malokarpatskej vínnej ceste. Dni otvorených pivníc v Modre sa konajú v apríli, kedy má majster svoje narodeniny. Rád navštívi tradičnú vinohradnícku  pivnicu u Sodomovcov pri Hornej bráne v Modre. Dnes kvalitné víno v týchto priestoroch dorába Ing. Vladimír Sodoma, ktorý nedávno oslávil 65. narodeniny. Celý život zasvätil vinohradníckej výrobe v PD Viničné a po zlúčení družstva pracoval v Pezinku. Neskôr pôsobil v Ústrednom kontrolnom a skušobnom ústave poľnohospodárskom v Bratislave, kde sa venoval okrem iného i práci s registráciou nových odrôd viniča. Pri návšteve prezidenta Vinohradníckeho zväzu Rakúska Jozefa Pleila, v polovici 90. rokov na Malokarpatskom vinobraní v Modre, pochválil sodomovský Veltlín zelený za výraznú charakteristickú chuť a vysokú kvalitu, ktorá prevyšuje rakúske veltlíny. Ing. Vladimíra Sodomu v roku 2004 vyhlásili na Malokarpatskej vínnej ceste za „Vinára roka“. 

Názov tohto príspevku vychádza z poznania, že hrozno a víno sa rodí z pôdy - hliny a obidve jubilujúce osobnosti sa takto výrazne zapísali do súčasnej vinohradníckej a umeleckej keramickej figurálnej tvorby nielen v Modre, ale v celom Malokarpatskom regióne a i SR. V mene členov spolku vinohradníkov a vinárov VINCÚR v Modre jubilantom srdečne blahoželáme.

                                                                                                  František Mach, MODRA