Konzumenti vína Konzumenti vína

V súčasnej ekonomickej situácii je dôležité pre vinárske podniky na Slovensku zabezpečiť odbyt vína. Dotované  zahraničné vína sa v obchodných reťazcoch na Slovensku predávajú vedľa slovenských vín, čo znevýhodňuje domáce vína najmä nižšou cenou. Bežní konzumenti vína pozerajú najmä na nižšiu cenu, uprednostňujú lacné, zahraničné dotované vína.

         Slovenskí vinári musia preto poznať svojich zákazníkov, konzumentov, ktorí podľa jednotlivých skupín majú rozdielne požiadavky na kvalitu vína, ktorá sa odvíja od ich životného štýlu a najmä ich solventnosti. Naplnenie požiadaviek konzumentov je základ úspechu vinárov na trhu. Splniť však ich požiadavky je náročné, ovplyvnené miestom bydliska a doterajšími postojmi k nakupovaniu vína. Dôležitý je vek konzumenta jeho skúsenosti, návyky, ale i vedomosti o víne a postoj k informáciám. Prieskumy konzumentov vína naznačujú, že sú určité rozdiely v ich správaní sa na trhu s vínom podľa povolania, vzdelávania, či príjmov konzumentov.

         Jedným z najúspešnejších agroturistických podujatí na Slovensku je Malokarpatská vínna cesta / MVC /, ktorá organizuje „Deň otvorených pivníc“. Na toto  podujatie prichádzajú predovšetkým milovníci vína, ktorí  majú už skúsenosti z návštevy vinárskych regiónov, vedia posúdiť kvalitu ponúkaných vín. Do pivníc však prichádzajú i konzumenti v snahe zapojiť sa do tohoto úspešného podujatia z hľadiska ich prestíže. Za zážitkami prichádzajú i mladí ľudia. Vo všeobecnosti môžeme konzumentov vína rozdeliť do troch - štyroch skupín :

-         nároční milovníci vína

-         klasický občasní konzumenti vína

-         nenároční, náhodní konzumenti

-         mladí konzumenti

Každá skupina konzumentov vína má iné požiadavky a potreby.

-         Nároční milovníci vína  - víno je pre nich otázkou prestíže a životného štýlu. V ich živote zaujíma významné miesto radosť z experimentovania a pôžitku pri konzumácii jedla i kvalitných vín. Táto skupina sa skladá prevažne z konzumentov v strednom veku, s vysokoškolským vzdelaním a vysokými príjmami. Zúčastnili sa už viacerých podujatí, nakupujú víno prevažne v špecializovaných obchodoch alebo priamo u vinároch v pivnici. Majú vysoké vedomosti o víne, zaujímajú sa o všetky vinárske novinky navštevujú vinárske podniky nielen doma, ale i v zahraničí.

-         Klasickí občasní konzumenti vína  -  orientujú sa vo voľnom čase na zážitok, kladú dôraz na kvalitu, vek sa pohybuje od 40 rokov do 50 rokov. Pri nákupe vína je pre nich rozhodujúca dobrá cena, široký výber vín, odborné poradenstvo, ale i prehľadná etiketa. Ich znalosti o víne sú priemerné. Víno nakupujú príležitostne v špecializovaných obchodoch alebo u vinohradníka priamo v pivnici. Majú predstavy, čo chcú kúpiť. Majú záujem navštíviť vinohradnícke regióny, pivnice sú pre nich atrakcia, kde radi strávia voľný čas. 

-         Nenároční, náhodní konzumenti - k nenáročným konzumentom patria predovšetkým starší konzumenti, ktorí kupujú vína cenové výhodne. Rozhodujúce je, že víno chutí. Nemajú vysoké nároky na kvalitu vína, majú málo vedomosti o víne, sú nenároční zákazníci.  Majú nižšie príjmy, víno kupujú príležitostne v obchodných reťazcoch.

-         Mladí konzumenti - pre skupinu mladých ľudí je charakteristické mladosť a bezprostrednosť. Víno konzumujú podľa chuti a nálady predovšetkým v kolektívoch na rôznych oslavách. Nemajú vysoké nároky a požiadavky na kvalitu vín, kupujú hlavne v supermarketoch. Stoja na začiatku svojej pracovnej kariéry a rodinnej dráhy, v budúcnosti budú ovplyvňovať konzumné nároky nasledujúcich tridsať rokov.

Podujatie na Malokarpatskej  vínnej ceste lákajú nielen náročných konzumentov, ktorí pravidelne navštevujú vinohradnícke regióny za účelom nákupu kvalitných vín, ale i mladí, zvedaví zákazníci, ktorí hľadajú v tomto podujatí príjemnú zábavu s osobitným zážitkom. Väčšinu ide o úspešných mladých ľudí s vysokým príjmom, ktorí kolektívne absolvujú vínnu turistiku v regióne.

     Úlohou výrobcov vína je nielen dorobiť kvalitné víno, ale najmä aby ho vedeli dobre predať. Preto je dôležité poznať jednotlivé skupiny zákazníkov, ktoré majú rozdielne požiadavky a očakávania  z vínnej turistiky. Dobrá informovanosť výrobcov vína je základom podnikateľského úspechu a naplnenia očakávaní zákazníkov pri návšteve vinohradníckeho regiónu.                  

                                                                                                                                              František Mach