Galéria historických rádií Galéria historických rádií

Mesto Modra je na Slovensku známe svojim kvalitným vínom, slovenskou ľudovou majolikou alebo ako pôsobisko a miesto posledného odpočinku Ľudovíta Štúra. Do mesta si prichádzajú návštevníci pozrieť i Galériu I. Bizmayera v starobylej bašte opevnenie mesta. K týmto „lákadlám“ pribudla v tomto desaťročí i súkromná Galéria technického zamerania, ktorá sústreďuje historické rádioprijímače z 20 storočia. Jej majiteľom je Branislav Čepec, ktorý sa celý život venoval oprave  rádií a televízorov a po roku 2000 sústredil a rekonštruoval viac ako 300 ks. historických rádií v priestoroch starého vinohradníckeho domu v Modre. Je to v súčasnosti najväčšia zbierka historických rádií na Slovensku.

         Zberatelia historických rádií na Slovensku si založili „Slovenský historický rádio klub“. Pravidelne 2 x ročne sa schádzajú na jarnom a jesennom stretnutí, kde si vymieňajú skúsenosti, pochvália sa prírastkami do zbierky a vymenia si potrebné súčiastky na rekonštrukciu starých rádií. Tohtoročné jesenné stretnutie sa uskutočnilo v Modre v priestoroch Čepcovej galérie. Viac ako 80 zberateľov a obdivovateľov starých rádií pricestovalo do Modry nielen zo Slovenska, ale i Českej republiky. Hostiteľ pripravil okrem prehliadky svoje expozície i občerstvenie a pohár modranského burčiaku.

         Záujem účastníkov stretnutia bol hlavne o zbierku starých rádií, ktoré sú umiestnené na povale hospodárskej budovy. Ako nám prezradil majiteľ zbierky Branislav Čepec väčšina rádií je funkčná. Zbierka pozostáva z rádioprijímačov takmer všetkých značiek vyrábaných v prvej ČSR ako napríklad Phillips, Empo, Telelefunken, Hornnyphon, Tungsram, Blaupunkt, Telegrafia a mnoho ďalších značiek vyrábaných v zahraničí. Sústrediť takúto rozsiahlu zbierku nebolo jednoduché. Už dve desaťročia zháňal odbornú literatúru, katalógy, propagačné materiály bývalých výrobcov rádioprijímačov. Pre zaujímavosť v prvej ČSR  vyrábala firma Philips 84 typov rádií, Telephunken 48, Tungram 30 typov rádií. V súčasnosti je už problém získať náhradné súčiastky do rádií. Všetky sústredené rádiá prešli rekonštrukciou, približne 80 % je funkčných a čistý zvuk týchto rádií môžu obdivovať návštevníci galérie. Zvyšných 20 % exponátov čaká na svoje sfunkčnenie po získaní náhradných lámp a iných súčiastok.

         Okrem vzácnych exponátov, ktoré môžu závidieť i technické múzeá alebo i slovenský rozhlas, návštevník si môže zobrať do ruky i najjednoduchšie „Krištálky“ . Skôr narodený návštevníci si takto pripomenuli svoju mladosť, keď zostrojovali vlastné „krištálky“ a prežívali radosť, keď sa im podarilo zachytiť signál najbližšej vysielačky. Vo večerných a nočných hodinách sa podarilo zachytiť signál i z Viedne alebo z Budapešti, čo považovali za veľký úspech.

         Branislav Čepec sa pochválil návštevníkom i zrekonštruovaným starým autom zo 60. rokov  Škoda - Sedan, ktorý je funkčný a v súčasnosti sa pripravuje i na stretnutie veteránov. Možno že o pár rokov budú na vinohradníckom dvore v Modre  vystavené i ďalšie zrekonštruované staré autá.

         Počas roka si zbierku starých rádií prichádzajú pozrieť nielen domáci návštevníci, ale i zo zahraničia. Nielen nadšení zberatelia, ale aj turisti sú očarení zbierkou starých rádií. Možno by sa zišla užšia spolupráca i s informačnými turistickými centrami v meste, ktoré by mohli medzi modranskými atrakciami ponúknuť po dohode s majiteľom galérie i prehliadku exponátov. Možno že i hostia ubytovaní v modranských hoteloch a penziónoch si radi počas návštevy mesta pozrú túto zaujímavú technickú zbierku.

Od Fotoalbum Modra
Od Fotoalbum Modra