Certifikácia služieb vínnej turistiky v ČR Certifikácia služieb vínnej turistiky v ČR

Dňa 18. júna 2009 uskutočnilo Národné vinárske centrum ČR v Bratislave prezentáciu moravských vín pod názvom „Dni moravských vín“. Na seminári prezentoval Ing. Pavol Krška z NVC skúsenosti z rozvíjania vínnej turistiky v ČR. V svojej prednáške venoval pozornosť i certifikácii služieb vínnej turistiky.

         Jednou z najdôležitejších aktivít Národného vinárskeho centra ČR je certifikácia zariadení vínnej turistiky. Cieľom certifikácie je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb vínnej turistiky a dosiahnuť tak zrovnateľnú úroveň ako v susedných vinárskych regiónoch. Autori pomocou stanovených a merateľných kritérií hodnotia kvalitu poskytovaných služieb. Zariadenia vínnej turistiky sú začlenené do päť kategórii : vinárstvo, vínna pivnica, vinotéka, reštaurácie s vínom a ubytovanie s vinárskou tematikou. Pre každú kategóriu sú stanovené samostatné kritéria ako napríklad vzhľad a vybavenie zariadenia, súlad s vinárskym a živnostenským zákonom, dodržiavanie hygieny a čistoty prevádzky, ponuka vín, informácie o víne a regióne, vzdelávanie personálu a ďalšie doplnkové kritéria. O certifikáciu žiada prevádzkovateľ alebo vlastník zariadenia buď písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na NVC. Po vyplnení požiadaných kritérií dostane žiadateľ smaltovanú tabuľku o certifikácii vinárskych zariadení.

         Certifikačné zariadenia musia spĺňať definíciu :

1.     Vinárstvo - výrobca vína je registrovaný na vinárskom fonde a UKZUZ, predáva časť vína rozhodnutím o zatriedení od SZPI, ponúka predaj priamo z pivnice alebo firemnej predajni, vína sú dorobené z hrozna vypestovaného v Čechách.

2.      Vínne pivnice - vinár ponúka posedenie vo vínnej pivnice a predáva vlastné alebo nakúpené víno z hrozna vypestovaného v ČR. Zariadenie musí mať sociálne zariadenie. V ponuke je i studená kuchyňa, riadená degustácia s výkladom a ďalší program.

3.     Vinotéky -  ponúkajú predovšetkým predaj fľašových vín s prevahou vín od výrobcu z ČR. Vinotéka poskytuje svojim návštevníkom informácie súvisiace s vínom vinárstvom a vinárskou tematikou a ďalšie programy.

4.     Reštaurácia s vínom - ponúkajú sortiment kvalitných jedál a dostatočný široký výber vín, vyrobených z domácej suroviny. Prevádzkovateľ garantuje kvalifikovanú obsluhu a vhodné vybavenie pre kultivovanú konzumáciu vín.

5.     Ubytovanie s vinárskou tematikou - vidiecke a mestské ubytovanie súvisí priamo s prevádzkou vínnej pivnice,  vinárstva a reštaurácie s vínom. Okrem ubytovania prevádzkovateľ ponúka informácie o službách vinárov a o vinárskej turistike v regióne.

V roku 2008 sa uskutočnila pilotná certifikácia vinárskej turistiky. Národné vinárske centrum ČR zaevidovalo 85 žiadostí od 79 podnikateľských subjektov o certifikácii 133 prevádzok. Cez certifikáciu sa dostalo iba 108 zariadení, ktoré obdržali i tabuľku. Držitelia certifikácii sú prednostne propagovaní v médiách a vo vydávaných propagačných materiáloch.

                                                                                                          F. Mach, MODRA