Agrokomplex 2009 Agrokomplex 2009

Agrokomplex 2009

V dňoch 20. - 23.08.2009 sa konal v Nitre 36. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh Agrokomplex 2009. V areály výstaviska sa konali súčasne výstavy Coopexpo, Živnostenské trhy, Bio - Agrokomplex, Obnoviteľné zdroje energie, Kone a ľudia, Slovenské pivné dni a Regióny Slovenska. Výstavisko poskytlo priestor pre viac ako 400 vystavovateľov zo SR, ČR, Francúzska, Holandska, Kanady, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska a Srbska. Mottom tohoročnej výstavy bola „Kvalita a bezpečnosť potravín“.

         Slávnostného otvorenia výstavy Agrokomplex 2009 sa zúčastnil prezident republiky Ivan Gašparovič, minister poľnohospodárstva Stanislav Becík a ďalší hostia. Na slávnostnej tribúne odovzdali poľnohospodári štátnym predstaviteľom dožinkové vence a minister Stanislav Becík vyoral pluhom pomyselnú brázdu priamo v pavilóne a odovzdal žatevný venček prezidentovi SR. Na tlačovej besede okrem iného Stanislav Becík zdôraznil negatívny dopad hospodárskej krízy na agrorezort, nízke výkupné ceny za poľnohospodárske komodity, nevyužité kapacity domácej poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a potrebu rozšíriť predaj z roľníckeho dvora. Ročne sa dovezie na Slovensko za 28 miliárd poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, z ktorých až 21 miliard si vieme vyrobiť sami v SR. Obchodné reťazce uprednostňujú na našom trhu zahraničné potraviny, čo spôsobuje likvidáciu slovenského poľnohospodárstva a domácej potravinárskej výroby.

         Návštevníci výstavy mali z čoho vyberať. Okrem modernej poľnohospodárskej techniky na volnej ploche si mohli prezrieť vystavované zvieratá, ale i tradičnú expozíciu na výstavných políčkach v rámci volnej plochy, kde našli návštevníci inšpiráciu pre svoje záhradky. Návštevníkov očarili kvety, bylinky, citrusy a bonsaje, ale i zábavné centrum pre deti.

         V rámci projektu „Kvalita a bezpečnosť potravín“ sa konali sprievodné podujatia ako konferencie „Predaj z dvora“ a „Objav mlieko na výstave Agrokomplex“. Organizátori výstavy inštalovali na výstavisku mliečne automaty, z ktorých mohli návštevníci ochutnať čerstvé kravské mlieko.  Možno očakávať, že mliečne automaty sa rozšíria i v mestách Slovenska, čím sa zvýši odbyt slovenských poľnohospodárskych výrobkov priamo z roľníckeho dvora zákazníkom. Predaj mlieka z automatov chce MP SR podporiť finančne.

         Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre v rámci výstavy pripravila remeselný jarmok, prezentáciu remeselných výrobkov, ktoré zruční remeselníci predvádzali pred zrakmi divákov. V rámci „Programu rozvoja vidieka SR v rokoch 2007 - 2013“ podporuje rezort okrem iného i budovanie agroturistických zariadení a predaj z roľníckeho dvora. V rámci AGROFĂ?“RA Ing. Malvína Gondová z Agentúry pre rozvoj vidieka informovala účastníkov o národnej sieti rozvoja vidieka, ktorá napomáha pri realizácii projektov a doc. Ing. Jozef Húska CSc. zo Združenia „Magna Via“ hovoril o agroturistike a aktivitách vidieckej turistiky na Slovensku.

         Návštevníci mali možnosť nakúpiť rôzne poľnohospodárske a potravinárske výrobky priamo na výstavisku. Záujem bol hlavne o syrové a mliečne výrobky, pivo, víno a ďalšie regionálne výrobky. Na výstavisku sa okrem iného prezentoval nitriansky a trnavský samosprávny kraj, kde ponúkali i produkty z Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty.

         V rámci výstaviska AGROKOMPLEX tradične premáva vláčik, ktorý dovezie návštevníkov až do Slovenského poľnohospodárskeho múzea v zadnej časti areálu výstaviska. Nachádza sa tu viac ako 26.000,- exponátov, ktoré odrážajú históriu poľnohospodárstva, poľnohospodárske motívy v umení, vývoj potravinárskeho priemyslu, ale aj remeslá, ako spracovanie ľanu, debnárstvo, kolárstvo a garbiarstvo. V rámci múzea boli zaujímavé vystúpenia a atrakcie ako šermiarska skupina ARWEN, vrh sekerou, lukostreľba, ukážky jazdenia, ale aj traktorparáde a detský minivláčik. Návštevníci výstavy AGROKOMPLEX v Nitre mali na záver v sobotu možnosť účasti na slovenských dožinkových slávnostiach a v nedeľu na Majstrovstvách Slovenska v orbe s koňmi.

                                                                                     J. Soukupová, MODRA