Výstava v Nitre Výstava v Nitre

Výstava v Nitre

Na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre sa v dňoch 14. - 17. októbra konal 14. medzinárodný veľtrh gastrozariadení pre hotely, obchod, verejné stravovanie a potraviny pod názvom GASTRO. Súčasťou boli i expozície Embal, Coba, Expowellness a Regiontour. V rámci expozície Regiontour sa v spolupráci s Agentúrou pre rozvoj vidieka v Nitre predstavili zariadenia vidieckej turistiky a ukážky ľudových remesiel. Medzi vystavovateľmi bola i Malokarpatská turistická informačná kancelária v Modre, ktorá v spolupráci so SĽM v Modre, VÍNO Modra, MVC, vinár Jozef Kmeťo zo spolku VINCÚR, Hotely PLUS Bratislava, penzión „Harmónia“ a ďalšími vystavovateľmi, prezentovala možnosti ponuky vidieckej turistiky pod názvom „Modra hlavné mesto vína a keramiky“.  Pri otvorení výstavy zavítal do stánku i štátny tajomník MP SR Ing. Vladimír Palša, ktorý sa zoznámil s možnosťami rozvoja vinnej turistiky i remesiel v Malokarpatskom regióne.

         Na fotografii informuje Vladimíra Palša pracovníčka VÍNO NITRA Darina Tóthová o prezentovanej kolekcii Chateau Modra, najocenenejšie slovenské vína v roku 2008. Až šesť vín tejto značky sa umiestnilo medzi sto najlepšími vínami na Národnom salóne vín Slovenskej republiky 2008. Okrem toho vína značky Chateau Modra získali v tomto roku viac ako sto prestížnych domácich a zahraničných ocenení.

                                                                                      J. Soukupová, MODRA