Výsledky Vitis Aurea 2008 v Modre Výsledky Vitis Aurea 2008 v Modre

Výsledky Vitis Aurea 2008 v Modre

V sobotu 29. marca 2008 sa uskutočnil v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre 8. ročník verejnej ochutnávky vín VITIS AUREA. Už začiatkom marca hodnotiaca komisia pod vedením profesora vína Fedora Malíka ohodnotila viac ako 520 vzoriek vín z ČR, Rakúska a Slovenska, čo bolo najviac v doterajšej histórii tejto prestížnej súťaže vín na Slovensku. Hodnotiaca komisia mala ťažkú úlohu rozhodnúť o šampiónoch súťaže. I napriek tomu, že do súťaže prihlásili viac ako 60 rakúskych vzoriek vín a 25 odrodových vín z ČR, všetky šampióny zostali na Slovensku.

Šampión súťaže v kategórii suché biele získal Martin Pomfy - Mavin z Vinosad,

Šampión súťaže v kategórii biele ostatné získal J. & J. Ostrožovič, Veľká Tŕňa,

Šampión súťaže v kategórii červené získal  Mrva a Stanko z Trnavy,

Cenu prezidenta SR JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc. - najúspešnejší modranský vystavovateľ získal Jozef Kmeťo z Modry,

Cenu primátora Modry Ing. Petra Majtána  - najvyššie ohodnotené veltlínske zelené získal Milan Skovajsa z Pezinka,

Cena Zamma - Sudy Slovakia s.r.o. Pezinok - najvyššie ohodnotené víno ročníka 2007 získal Peter Podola, Kopčany,

Cenu Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre - najvyššie ohodnotené víno modranského vystavovateľa  získal taktiež Jozef Kmeťo z Modry,

Cenu Malokarpatskej vínnej cesty - najlepšia kolekcia vín z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti  získal Pavelka - Sobolič z Pezinka,

Cenu Komunitnej nadácie Révia Pezinok - najúspešnejší slovenský vystavovateľ súťaže  získal Milan Skovajsa z Pezinka,

Cenu Malokarpatskej turistickej a informačnej kancelárie Modra - najúspešnejší zahraničný vystavovateľ získal Stanislav Málek z Českej republiky.

            Okrem komisie odborníkov sa do hodnotenia vín zapojili i známe celebrity, starostovia z regiónu a úspešní podnikatelia z Modry. Organizátori súťaže VITIS AUREA takto založili novú tradíciu „laických expertov“, ktorí mali možnosť v starej pivnici „U pradeda“ Michala Petríka z Modry v príjemnej spoločnosti herečky Zdenky Studenkovej a ďalších osobností „skontrolovať“ správnosť rozhodnutia hlavnej odbornej hodnotiacej komisie.

            Ako nám povedal predseda spolku VINCÚR v Modre Vincent Jakubec, v prvých ročníkoch súťaže hlavné ceny získavali rakúski vinohradníci. V súčasnosti sa už kvalita vín v Rakúsku, Českej republike a na Slovensku vyrovnáva a medaile si odniesli domov vinári zo všetkých zúčastnených krajín. Škoda však, že v tomto ročníku sa súťaže nezúčastnili vinári z Maďarska, ktorí už v minulosti si z Modry odnášali ocenenie. Ako nám povedal Ing. Vladimír Sodoma vinár roka 2005, súťaž vín VITIS AUREA nominuje vína do Národného salónu vín v Pezinku a do Siene slávy malokarpatských vín v Limbachu. Tohoročná súťaž potvrdila rastúci trend kvality slovenských vín.