Vinohrad z hliny Vinohrad z hliny

Koncom apríla 2007 sa Ignác Bizmayer, národný umelec, rodák z Košolnej dožil v zdraví 85. rokov. Pri tejto príležitosti usporiadalo SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre viaceré podujatia, ktoré prezentovali celoživotné dielo majstra.

         Ignác Bizmayer žije a tvorí v Modre - Harmónii. Stretá sa s vinohradníkmi, ktorých ťažkú prácu stvárnil do hliny. Medzi jeho známymi prácami púta pozornosť cyklus Vinohradnícky rok, ktorý tvoril majster v rokoch 1954 - 1958. V monografickej publikácii I. Bizmayer od Ľudovíta Petránskeho a Marty Pastierikovej, ktorá vyšla v tomto roku nájde čitateľ vyobrazené diela, okrem iného aj z cyklu Vinohradnícky rok, ktoré znázorňujú ťažkú prácu vinohradníka počas celého roka : Zima vo vinici, Zatĺkanie „štekov“, Strihačka, Hnojenie, Plevačka, Špricovka, Kopačka, Škrabačka, Oberačka, Viazačka, Lisovanie hrozna, Koštovka, Pretáčanie, Oldomáš. V Galérii I. Bizmayera v Modre v starobylej bašte nájde návštevník Modry celý rad výtvarných diel umelca, okrem iných i „Vinohradnícku laitru“ z roku 1986.

         Pri príležitosti jeho 85. narodenín  prišli majstrovi pogratulovať do galérie I. Bizmayera desiatky obdivovateľov jeho diela. V mene malokarpatských vinohradníkov i redakčnej rady VINIČ a VÍNO želáme I. Bizmayerovi pevné zdravie a ešte veľa radosti a spokojnosti v kruhu svojich najbližších i priateľov vinohradníkov a vinárov.

     

Od Fotoalbum Modra

  J. Soukupová. MODRA