Vinári navštívili Modru Vinári navštívili Modru

Vinári navštívili Modru

Na pozvanie Spolku vinohradníkov a vinárov VINCÚR v Modre a Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie - MATIK v Modre pricestovali dňa 12.04.2008 na deň otvorených modranských pivníc predstavitelia Slobodnej republiky „Kraví hora“ z BoÅ™etíc pri Hustopeče.  Prezident tejto recesnej republiky Vašek Petrásek spolu s ďalšími členmi vlády - vinármi si prezreli všetky otvorené pivnice v Modre a ochutnali modranské vínne skvosty. Vzácni hostia prezentovali v Modre skúsenosti boÅ™etických vinárov pri rozvíjaní vínnej turistiky v obci a i celého regiónu. V podvečer besedovali so zástupcami mesta primátorom Ing. Petrom Majtánom, Ing. Danielom Zochom, Dpt. Štefanom Žákom, Milanom Ružekom a ďalšími obyvateľmi mesta o možnostiach spolupráce vinárov. Predstavitelia slobodnej republiky „Kraví hora“ /názov je podľa časti vinohradníckeho chotára BoÅ™etíc/, pozvali zástupcov spolku Vincúr, mesta Modry, MATIK na návštevu BoÅ™etíc pri príležitosti poriadania vinárskych podujatí v obci. Návštevu mesta Modry ukončili hostia z BoÅ™etíc v pivnici spolku VINCÚR, mestskej pivnici, vinotéke „Zlatý strapec“ a vo Vinárni u Ludvíka.

                                                                                                              F. Mach, MODRA