V Modre otvorili informačné centrum V Modre otvorili informačné centrum

V Modre otvorili informačné centrum

V Modre - Harmónii slávnostne otvorili koncom júna budovu Mestského informačného centra, ktorú mesto Modra vybudovalo nákladom 20 miliónov korún z prostriedkov EÚ.   Na slávnostnom akte sa zúčastnil primátor mesta Ing. Peter Majtán, Ing. Juraj Kerekeš vedúci útvaru stratégie SACR, prezidentka Asociácie informačných centier Slovenska Ing. Ivona Fraňová z Nitry a ďalší hostia.

         Mestské zastupiteľstvo si už viac rokov kladie za cieľ vybudovať z Modry turistické centrum regionálneho významu. Mesto Modra má všetky predpoklady pre naplnenie tohto cieľa. Má bohatú históriu viac ako 850 rokov od prvej zmienky o meste, zručných keramických remeselníkov nielen v SĽM v Modre, ale i v okolí, ktoré ich preslávilo na celom svete. Mesto je známe i kvalitným vínom, ktoré získava ocenenia na medzinárodných výstavách. Pre mladých ľudí zo škôl sú  cieľom exkurzie po stopách Ľudovíta Štúra, ktorý je pochovaný na modranskom cintoríne.

         Do Modry chodili v minulosti najmä turisti za peknou prírodou. Turistické prechádzky Malými Karpatami lákajú najmä obyvateľov Bratislavy, ktorých cieľom je i návšteva Zochovej chaty a  rozhľadne na Veľkej Homole, ktorú nadšenci vybudovali pred 7. rokmi. Známa reštaurácia „Karpatského vlka“ na Zochovej chate poskytovala v druhej polovici 20. storočia gastronomické špeciality, aj dobré víno nielen pre domácich, ale i zahraničných návštevníkov.

         Stredisko Harmónia vzniklo na prelome 19. a 20. storočia s cieľom vybudovať tu pre Bratislavčanov klimatické kúpele, ktoré počas minulého storočia úspešne túto funkciu plnili. Vybudované podnikové rekreačné zariadenia, reštaurácia „Kačabár“, letné kúpalisko, kolkáreň, tenisové kurty lákali návštevníkov Harmónie. Už koncom 19. storočia tu vznikol modranský turistický spolok, ktorý bol na Slovensku priekopníkom tejto činnosti. Žiaľ po nežnej revolúcii v 90. rokoch sa rekreačné zariadenia zdevastovali, zaľahli väčšinou prachom. Z kapacity približne 2500 postelí v Modre a okolí zostalo iba malý zlomok funkčných. Podobne podstatne poklesla i vinohradnícka výroba, ktorá žiaľ je na pokraji záujmu rezortnej poľnohospodárskej politiky. Malý záujem je i o výrobky modranských keramikárov, ktorí rad za radom odchádzajú z tejto historickej remeselnej profesie Malokarpatského regiónu.

         O tom, že na začiatku 3. tisícročia je nutné venovať ochrane kultúrneho dedičstva v Modre presvedčili sa volení predstavitelia mestskej samosprávy. V oblasti turistických informácii od roku 1994 pôsobí v Modre Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, ktorá doteraz prevádzkuje ako jedna z prvých v regióne Malokarpatskú turistickú informačnú kanceláriu. Modranskí nadšenci už v roku 1991 založili Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, ktorý tu mal do roku 1995 svoje sídlo. Podobne myšlienka Malokarpatská vínna cesta vznikla v Modre, ktorú teraz úspešne realizuje Malokarpatské osvetové stredisko v Modre spolu s vinohradníckymi spolkami v regióne.

         O tom, že v Modre bude i mestské informačné centrum / MIC / rozhodli poslanci ešte v roku 2006, kedy v historickej budove zriadili MIC vedľa známej izby Ľudovíta Štúra v Modre. Kolektív pod vedením Ing. Magdaléna Grelnetovej spracoval projekt výstavby nového turistického informačného centra v Harmónii, ktorý sa v tomto roku stal skutočnosťou.

         Ako nám povedal Martin Smolenický, vedúci MIC Harmónia, spolu s ďalšími 4 pracovníčkami chcú vrátiť Harmónii a mestu Modra niekdajšiu slávu. Chcú nadviazať na aktivity Modranského turistického spolku. Preto i v novej budove inštalovali výstavu z histórie tohto spolku. Pracovníci Múzea Ľ. Štúra v Modre, Spolok modranských turistov, ale i jednotlivci ako Milan Ružek, Anton Macháček a iní sústredili tu množstvo vzácnych dokumentov, ktoré sú svedectvom bohatej činnosti tohto spolku v minulosti.

Mesto Modra sa nazýva „Perlou Malých Karpát“, ale i mesto mladých.

Na stredných školách tu študujú mladí ľudia z celého regiónu. Na SVOŠ v Modre vyučujú agroturistiku a vidiecku turistiku, na Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre študujú mladí ľudia okrem pedagogických disciplín i predmety ochrany kultúrneho dedičstva. Možno dúfať, že súčasná mládež, absolventi týchto škôl pomôžu pozdvihnúť v Modre a celom Malokarpatskom regióne úroveň služieb cestovného ruchu, a tak prilákať do mesta nielen domácich, ale i zahraničných turistov.

         Na slávnostnom otvorení Mestského informačného centra v Harmónii vystúpili s kultúrnym programom členovia folklórneho súboru Magdalénka pri Umeleckej škole v Modre. Tento súbor už úspešne vystupoval na domácich, ale i zahraničných pódiách.

         Mesto Modra má slovenský primát. V súčasnosti sú v prevádzke tri informačné turistické kancelárie, ktoré môžu predsavzatia samosprávy úspešne realizovať v oblasti cestovného ruchu. I napriek tomu, že ich prevádzka zaťaží mestský rozpočet, ich činnosť pre miestnych podnikateľov môže priniesť viacnásobný úžitok. O meste sa hovorí, že je v tieni Pezinka, chýba väčšia spolupráca mestskej samosprávy s podnikateľmi, ale i tretím sektorom. V oblasti cestovného ruchu sa vybudovaním MIC Harmónia vytvorili dobré predpoklady pre jeho naplnenie v oblasti cestovného ruchu. Poriadanie kultúrnych, športových, turistických a iných spoločenských podujatí v Harmónii určite priláka návštevníkov z Bratislavy, tak ako to robili naši predkovia v minulosti.

                                                                                                    Ing. F. Mach CSc.