Úspešná prezentácia Slovenska na HOLIDAY WORLD 2008 Úspešná prezentácia Slovenska na HOLIDAY WORLD 2008

Úspešná prezentácia Slovenska na HOLIDAY WORLD 2008

V polovici februára sa konal v Prahe už 17. ročník stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu HOLIDAY WORLD 2008. Na výstavnej ploche 20 tisíc m ˛ sa tu predstavilo 49 štátov s viac ako 700 vystavovateľmi. Na tomto ročníku bola partnerská krajina Bulharsko. Výstavu si prezrelo viac ako 30 tisíc ľudí, z toho bolo 7 tisíc odborných návštevníkov. Veľtrh ponúkal najširšiu kontraktačnú a informačnú možnosť pre odborníkov a i širokú ponuku dovoleniek pre laickú verejnosť. V tlačovom stredisku sa akreditovalo 726 zástupcov médií, ktorí podrobne informovali čitateľov o tomto podujatí.

         Na veľtrhu sa úspešne prezentovali i zástupcovia štyroch slovenských samosprávnych krajov, a to bratislavský, trnavský, trenčianský a prešovský. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil štátny tajomník MH SR Ivan Rybárik a Gabriel Kuliffay, ktorí rokovali s partnermi z ČR, ale aj so zástupcami slovenských vyšších územných celkov o smerovaní ďalšej spolupráce. Na stánku prešovského samosprávneho kraja sa za prítomnosti Ladislava Balleka veľvyslanca SR v ČR konal krst nového DVD „Lyže a hory“, ktoré hovorí o storočnici oficiálne zaznamenaného lyžovania v Tatrách na filmový pás. Prezentácia BSK sa uskutočnila v spoločnom stánku so stredočeským krajom, kde bol veľký záujem o ponuky Malokarpatskej vínnej cesty. Nechýbala tu i ochutnávka malokarpatských odrodových vín, celoročný program podujatí v regióne a množstvo ďalších nových propagačných materiálov. Škoda však, že BSK nevyužil tento priestor na samostatnú prezentáciu celého kraja ako to urobili ostatné samosprávne kraje zo Slovenska. Na výstave sa úspešne prezentovali i kúpele Piešťany, mesto Liptovský Mikuláš, Senec, ale aj obec Zuberec z Oravy a ďalší vystavovatelia.

         Sprievodné akcie v stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch pripravila hudobná husľová skupina G - STRINX a folklórny súbor LIMBORA. Významným ťahákom boli aj sokoliari, príprava skalického trdelníka a autogramiáda hokejistu Janka Lašáka. V neposlednom rade významným podujatím v expozícii Slovensko bola aj vedomostná súťaž o Slovensku. Ako nás informoval riaditeľ odboru stratégie SACR Juraj Kerekeš, na tomto ročníku bola návštevnosť slovenskej expozície omnoho vyššia ako v minulosti.

         Organizátori výstavy vyhodnotili najlepších vystavovateľov medzi ktorými nechýbal i Trnavský samosprávny kraj. V súťaži o najkrajší propagačný materiál zvíťazil Karlovarský kraj pred Združením Český raj a Regiónom Slovácko. Najkrajším zahraničným stánkom bola expozícia Bulharska. Medzi návštevníkmi výstavy stúpa záujem o dovolenky v Bulharsku, kde každoročne cestuje až 160 tisíc turistov z ČR. Partnerská krajina Bulharsko pripravila pre vystavovateľov i bohatý sprievodný program, slávnostný večer na ktorom vystúpili hudobné i folklórne skupiny z Bulharska.  

                                                                                    J. Soukupová, MODRA