Múzeum keramiky v Modre Múzeum keramiky v Modre

Múzeum keramiky v Modre

Počas 50. výročia konania „Malokarpatských vinobraní“ slávnostne otvorili v Modre nové múzeum keramiky, ktoré je súčasťou hotela MAJOLIKA. Keramické múzeum vzniklo v pamiatkovo chránenej budove bývalej starej majoliky, ktorá sídli na Súkenickej ulici. V starej budove SĽM koncom 80. rokov skončila výroba majoliky, presťahovala sa do novej budovy na Šúrskej ulici. Budova chátrala, v 90. rokoch sa dostala do majetku talianskeho podnikateľa. Spracoval štúdiu rekonštrukcie, ktorá sa však nerealizovala.

Až v roku 2005 začal rekonštrukciu realizovať podnikateľ Ing. Štefan Gregorička s podporou EÚ. Rekonštrukciou získal priestory hotela MAJOLIKA s bezbarierovým prístupom s kapacitou 53 postelí a reštauráciou LANSFELD  pre 60 osôb. V rámci hotela sú vytvorené i kongresové priestory pre 150 účastníkov rôznych školení a seminárov. V strede nádvoria projektanti vytvorili oddychové i reštauračné priestory. V suteréne zriadili priestory pre vinotéku s možnosťou degustácie vín, obsahuje i garáže a ďalšie obslužné priestory. Hotel má i požičovňu bicyklov, wellness s bazénom  a saunami.

Architekti nezabudli uchovať staré priestory budovy, kde sa pôvodne miešala hlina a v peciach vypaľovali hotové keramické výrobky. Keramické múzeum obsahuje pôvodné technologické zariadenia, hotové keramické výrobky a bohatý fotografický dokumentačný materiál z histórie budovy. Z priestorov keramického múzea má možnosť návštevník vystúpiť do vyhliadkovej veže. Stará budova je napojená na pôvodné mestské hradby a veža v minulosti bola súčasťou opevnenia mesta.

Na slávnostnom otvorení keramického múzea sa zúčastnil primátor mesta Ing. Peter Majtán, predseda predstavenstva SĽM v Modre Juraj Hanulík, gen. riaditeľ SNM v Bratislave PhDr. Peter Maráky, PhDr. Viera Jančovičová, riaditeľka múzea Ľ. Štúra v Modre a ďalší hostia, medzi ktorými bol i národný umelec Ignác Bizmayer, ktorý tu v 40. rokoch pracoval a neskôr ako majster vychovával mladú generáciu keramikárov.

Architekti sa snažili skĺbiť potreby funkčného zariadenia cestovného ruchu s históriou keramickej výroby v starej budove SĽM v Modre. Možno očakávať, že toto funkčné prepojenie priláka domácich, ale i zahraničných návštevníkov do Modry - hlavného mesta vína a keramiky. K tomuto cieľu by mali byť nápomocné i turistické informačné kancelárie v meste, ktoré boli v tomto roku vybudované z prostriedkov EÚ. Možno veriť, že dlhoročná stagnácia podnikateľského prostredia v meste sa konečne stane minulosťou a vedenie mesta sa ujednotí na prioritách ďalšieho rozvoja. Cestovný ruch by takto mal byť jednou z priorít ďalšej premeny turistického mesta Modra - perly Malých Karpát.    

                                                                                                          J. Soukupová, MODRA