Matúšovo kráľovstvo Matúšovo kráľovstvo

Matúšovo kráľovstvo

Jedným z najúspešnejších realizovaných projektov cestovného ruchu je projekt Matúšovo kráľovstvo, ktoré vzniklo v roku 2001 na Bytčianskom zámku. Cieľom projektu je propagácia kultúrneho dedičstva zameraného na hrady a zámky v západnej časti Slovenska. Historickým námetom bola postava Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý v minulosti vlastnil na Západnom Slovensku, až po Oravu a Štúrovo viac ako 50 hradov. Matúšove kráľovstvo sa delí na 9 dŕžav a 53 hradných panstiev, kde je skoro 1200 lehôt a kráľovských lehôt. Do projektu patria Hlásky Matúšovho kráľovstva - turistické informačné kancelárie, ktoré poskytujú služby cestovného ruchu.

         Hlavnou atrakciou Matúšovho kráľovstva sú hrady a zámky. Niektoré z nich sú opravené a sú z nich krásne múzea ako napríklad Oravský hrad, Strečno, Trenčín, Červený Kameň, Bojnický zámok, Bratislavský hrad, Devín, Levický hrad a ďalšie kaštiele ako v Radoli, Brodzanoch a inde. Celý projekt je založený na recesii, v priebehu roka sa konajú viaceré podujatia na jednotlivých hradoch Matúšovho kráľovstva. Najväčším podujatím je vystúpenie skupín historického šermu, napr. na Červenom kameni, Holičské hradné slávnosti, Obliehanie hradu Beckov turistami a ďalšie zaujímavé podujatia pre turistov.

         Jednou z atrakcií v „Matúšovom kráľovstve“ je park modelov slovenských hradov, ktorý sa nachádza v obci Podolie neďaleko Piešťan v okrese Nové Mesto. Jednotlivé modely hradov sú zhotovené v mierke 1 : 50, v pôvodnej podobe, keď v nich vládli mocní feudáli a boli v plnej kráse. V súčasnosti je na otvorenom pozemku pri ZŠ v obci Podolie už vystavených 22 modelov dobových rekonštrukcií, z ktorých čo do veľkosti najviac budí pozornosť turistov model Holičského zámku z čias Márie Terézie. Model zámku je veľký 6 x 6 m., váži 43 ton. Návštevník má možnosť tu vzhliadnuť aj hrad Branč /1710/, hrad Revište /1700/, hrad Hričov /1705/, hrad Súľov /1700/, hrad Lednice opevnený kostolík v Lančári /1800/ a ďalšie modely. Nachádzajú sa tu i modely pamiatok v súčasnej podobe - Banskoštiavnický Nový Zámok, Krupinská vartovka, romanský kostolík v Klížskom Hradišti a drevené kostolíky v Lukove  - Venezii, Topoli, Kalnej a Hrabovej Roztoke.    

         Areál „Park miniatúr“ v Podolí je otvorený pre verejnosť v letnej turistickej sezóne. Návštevníci tu majú možnosť zakúpiť drobné suveníry a občerstvenie. So vstupenkou v cene 40,-Sk. pre dospelých a 30,-Sk. pre deti dostanú letáčik s popisom hradov, ich stručnou históriou a pamätnou pečiatkou. Na pripravenom ohnisku si môžu návštevníci opiecť špekačky alebo klobásy z vlastných zásob. Pre celodenný výlet je vhodné spojiť návštevu s prehliadkou múzea v Draškovičovskom kaštieli v Čachticiach - expozícii hradu Alžbety Bátoriovej, národopisu a Tatrínu. Prípadne do programu možno zaradiť prehliadku etnografického múzea v Krakovanoch a iné pamätihodnosti v okolí.

         Ako nám povedal autor projektu miniatúr Ing. Juraj Hladký v areály plánuje celkom inštalovať 50 modelov miniatúr, ďalej postaviť aj malý vstupný areál a galériu obrázkov významných hradov zo zahraničia. Plánujú tu pravidelne organizovať ročné podujatia pre deti a mládež. V priebehu roka navštívi areál do 6000 návštevníkov. Organizátori predpokladajú v tomto roku ďalší nárast návštevníkov tohto úspešného projektu cestovného ruchu na Slovensku. 

                                                                                                              J. Soukupová, MODRA