Kráľovská Modra oslavovala Kráľovská Modra oslavovala

Koncom septembra si mesto MODRA pripomenulo 400 rokov od udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Rudolfom II. Habsburským. Modrančania pri tejto príležitosti pripravili pre seba a návštevníkov bohatý kultúrny program a celý rad výstav.

         Už v piatok prvý deň slávnosti sa konal odborný seminár pod názvom „Modra v premenách storočí“. V nemeckom evanjelickom kostole sa konala slávnostná akadémia za účasti predstaviteľov mesta a vzácnych hostí. Organizátori otvorili viaceré výstavy, ako napríklad v Hornej bráne pod názvom „Živé remeslo hrnčiarstva“, v Starej radnici „Výsadné listiny mesta Modry“, v Múzeu Ľ. Štúra „Z výtvarných zbierok SNM - MĽŠ“ a ďalšie výstavy. Pre účastníkov slávnosti boli zaujímavé napríklad výstava prác miestnych seniorov, predstavili sa i modranskí výtvarníci a keramikári, ako napríklad maliar Ľubomír Rapoš, Wili Bay, akad. sochár Milan Marciňa, modranský fotoklub a ďalší vystavovatelia.

         Vyvrcholením osláv bol sobotňajší sprievod za účasti prezidenta republiky Ivana Gašparoviča. Sprievod v dobových krojoch bol pre účastníkov slávnosti z celého Slovenska zaujímavý a verne priblížil dobu pred 400 rokmi. Zaplnené námestie Ľ. Štúra v Modre bolo počas slávnostného sprievodu svedkom historických udalostí zo starej Modry.

         Na pódiách mesta sa vystriedali desiatky umelcov, ktorí rozveseľovali účastníkov slávnosti. Už v piatok vystúpila ľudová hudba Mira Dudíka, folklórny súbor Oravan, Banjo Band Ivana Mládka, v sobotu a v nedeľu dychové hudby Vinosadka, Skaličané, Vištučanka, Šarfianka, ďalej domáca detská folklórna skupina Magdalénka, známa hudobná skupina Bukasový masív z Modry, skupina Cigánski diabli a ďalšie známe hudobné skupiny, medzi ktorými bol i folklórny súbor piesni a tancov Živca z Poľska.

         Program obohatili i členovia domáceho vinohradníckeho a vinárskeho spolku VINCÚR, ktorí ponúkali svoje odrodové vína v Mestskej pivnici Starej radnice.

Na nádvorí Starej radnice piekli prasiatko a poľovníci tu ponúkali guláš z diviny.

Do programu sa zapojili miestni skauti, Občianske združenie Kráľovan, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky, ktorá pripravila výstavu dobových a súčasných fotografii pod názvom „Modra - hlavné mesto vína a keramiky“. Večerný program končil ohňovou šou, ale aj pestrým ohňostrojom a vystúpeniami hudobných skupín. Slávnosti sa uskutočnili za dobrého počasia a spokojnosť vyjadril i primátor mesta Ing. Peter Majtán, viceprimátor Mgr. Daniel Zoch a ďalší členovia organizačného štábu slávnosti.

                                                                                                     J. Soukupová, MODRA