Deň otvorených pivníc Deň otvorených pivníc

Deň otvorených pivníc

Deň otvorených pivníc na MVC

         V dňoch 14. - 15. novembra 2008 sa uskutočnilo na Malokarpatskej vínnej ceste najdôležitejšie podujatie roka „Deň otvorených pivníc“. O tom, že podujatie púta pozornosť návštevníkov svedčí účasť viac ako štyritisíc registrovaných degustátorov malokarpatských vín z celého Slovenska, ale i zahraničia. Vinári pripravili rekordný počet 101 otvorených pivníc od Bratislavy až po Trnavu. Najviac otvorených prevádzok mali vinári v Modre, kde bolo sprístupnených 19 pivníc, v Pezinku 13 a Svätom Jure 9 pivníc.  Celkove sa zapojilo do prezentácie vín viac ako 30 miest a obcí regiónu s tým, že v niektorých spolkových pivniciach ako v Šenkviciach, Svätom Juri, Pezinku, Vajnoroch, Častej, Zelenčí a ďalších boli v jednej pivnici viacerí vinári.   

         Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil predseda BSK Ing. Vladimír Bajan, podpredseda Národnej rady SR Ing. Milan Hort a ďalší hostia, ale i primátori a starostovia Malokarpatského regiónu. Súčasťou otvorenia bola i prezentácia farebného umeleckého kalendára pre rok 2009, kde sú zobrazené ženy - vinárky, ktoré sa taktiež podieľajú na príprave kvalitných malokarpatských vín. Najväčšiu koncentráciu návštevníkov na MVC už tradične zaznamenali obyvatelia Modry na námestí Ľudovíta Štúra, kde je sústredených až 11 otvorených pivníc. Skupinky veselých obdivovateľov vín sa hlučne presúvali na ďalšie stanovisko s prázdnym pohárom v taške zavesenej na hrudi. Poniektoré menšie pivnice ako U pradeda Michala Petríka, či vo Vincúrovi alebo vo Vinohradníckom dome u Šeba nestačili uspokojovať smädných zákazníkov, a tak museli počkať na voľné miesto pri pulte s vínom. Problém originálne vyriešili „U Ludvíka“, kde postavili na vinohradníckom dvore veľký stan, ktorý pojal naraz desiatky záujemcov o víno. Nainštalované tepelné zdroje boli zbytočné, návštevníkov ohrievalo kvalitné víno.

         Nie všetci vinári mali plné pivnice návštevníkov. Tie prevádzky, ktoré boli situované v bočných uliciach Modry zaznamenali menšiu návštevnosť, o čom nás presvedčil i Jozef Kmeťo s rodinou, ktorý získal na tohoročnej výstave VITIS AUREA v Modre cenu prezidenta SR za najlepšie ocenenú kolekciu modranských vín. Počas dňa otvorených pivníc mal však plnú malú pivničku hostí profesor vína Fedor Malík. Svoje tajomné skvosty ponúkal svojim obdivovateľom, najmä však nové odrody od Ing. Doroty Pospíšilovej odvodené od názvu slovenských riek Dunaj, Hron alebo Nitra.

                   Už tradične návštevníci Vinotéky J & R Pretzelmayer na Červenom Kameni mali možnosť si bezplatne pozrieť najväčšie hradné pivnice na víno v stredoeurópskom regióne s výkladom v častovskom nárečí. Pre milovníkov histórie vinohradníctva bola zážitkom i expozícia rekonštruovaného Malokarpatského múzea v Pezinku, kde prezentovali svoje vína členovia združenia pezinských vinohradníkov a vinárov. Kolóny aut smerovali i do Častej Fuggerovho domu, kde ponúkal svoje vína Ing. Jozef Mikuš - JM Vinárstvo Doľany. 

                   O tom, že podujatie bolo úspešné, svedčí spokojnosť nielen návštevníkov, ale aj známych vinárov Ing. Milana Pavelka, Ing. Vladimíra Sodomu, Ing. Karola Motyku, Igora Rarigu, Vincenta Jakubca a ďalších. Spokojní boli organizátori tohto úspešného podujatia z MOS PhDr. Anna Píchová a Jaroslava Dudová. Obdiv organizátorom vyjadril i prvý predseda a zakladateľ Združenia MVC Ing. František Mach z Modry, ktorý ocenil najmä prácu miestnych spolkov vinohradníkov a vinárov v jednotlivých mestách a obciach regiónu, ktorí i napriek celkovej nepriaznivej klíme vo vinohradníckej výrobe na Slovensku cieľavedome ochraňujú a zachovávajú toto kultúrne dedičstvo našich predkov.           

           

                                                                                                                 J. Soukupová, MODRA