Atraktívna predajňa keramiky v Modre

Atraktívna predajňa keramiky v Modre

Na námestí Ľudovíta Štúra v Modre otvorili koncom minulého roka atraktívnu predajňu modranskej majoliky. Pôvodne bola predajňa na poschodí, teraz ju možno navštíviť priamo z námestia.

Keramikár Miroslav Malinovský spojil predaj výrobkov s dieľňov, a tak zákazník má možnosť vidieť z blízka ako sa výrobok dokončuje. Maliarka Iveta Bednarovská pred očami zákazníkov maľuje ozdobné ornamenty na taniere a ďalšie výrobky ako džbánky, vázy, maľované kochlíky, vinohradnícke plakety a ďalšie miniatúry.

Predajňa obsahuje množstvo hotových výrobkov, z ktorých si môže zákazník vybrať ten svoj. Ako nám prezradil keramikár Miroslav Malinovský, okrem starých fotografií keramických výrobkov chce predajňu vyzdobiť ako malé keramické múzeum. Zákazník má možnosť vo dvore v dieľni vidieť ako sa hlina mení pod rukami majstra na pekný výrobok. Cez letnú turistickú sezónu nemajú núdzu o domácich, ale i zahraničných zákazníkov. Chýbajú zatiaľ propagačné materiály výrobkov, ktoré chce pripraviť už pre tohtoročnú letnú turistickú sezónu. Keramické výrobky chcú prezentovať i na internetovej stránke www.tik.sk, ktorú vlastní Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre.

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky

Štúrova 117, 900 01 Modra
tel./fax 033/6474 302
e-mail: tik@post.sk