Veľký Biel

Veľký Biel

900 24, 2 000 obyvateľov

V dedine sa nachádza pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia, ktorý bol obnovený, v súčasnosti neprístupný pre verejnosť. Kostol z 18. storočia, pôvodne barokový, upravený a dve kaplnky z 18. storočia a 19. storočia.