Turistika

Turistické atrakcie v okrese Senec

Slnečné jazerá - Senec     Najväčšou dominantou, ktorá preslávila mesto Senec doma i v zahraničí sú Slnečné jazerá, jedno z najznámejších letných stredísk cestovného ruchu na Slovensku. Vodná plocha jazier má rozlohu 116 hektárov. Prírodné podmienky jazier sú mimoriadne priaznivé pre letnú turistiku. Mierne podnebie, teplá voda s priemerom 25 stupňov Celzia, slnečný svit vyše 2200 hodín za rok, bohaté možnosti ubytovania, stravovania a ďaľších služieb priamo v areáli jazier, bohaté možnosti vydných športov, možnosti rybolovu, umožňujú prežiť nezabudnuteľné chvíle na zelených plážach a volajú po návrate do tohoto raja pre turistov. Priamo v areáli sa nachádzajú detské ihriská, požičovňa športových potrieb, minigolf, tobogáne, volejbalové ihriská, tenisový kurt. Veľkým lákadlom je kolotoč a luftburg. V blízkosti areálu sa nachádza letné kino. Rekreačné stredisko Slnečné jazerá sa rozdeľuje na severnú a južnú stranu, ale ako areál tvorí uzavretý celok, ktorý je počas letnej turistickej sezóny strážený. O bezpečnosť kupajúcich rekreantov sa stará vodná záchranná služba a jednotka rýchlej zdravotníckej pomoci.

    Okres Senec je svojou geografickou polohou predurčený na funkciu rekreačného zázemia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Pre popoludňajšiu, víkendovú o dlhodobú turistiku sú v súčasnosti ťažiskové tieto formy turistiky:

Športová rekrácia
    Okrem vodných plôch pre vodné športy sa v okrese pre turistov ponúkajú športové zariadenia: golfové ihrisko v Bernolákove, jazdecké areály v Chorvátskom Grobe, Miloslavove a Zálesí, tenisové dvorce vo viacerých sídlach okresu /Bernolákovo, Boldog/.

Pobyt pri vode a vodné športy
    Okres disponuje výbornými podmienkami pre pobyt pri vode, čo vyplýva z počtu, rozlohy a druhu plôch, či už ide o bagroviská, ramená riečnych tokov alebo nádrže. Najvýznamnejšie sú: nádrž Vodného diela Gabčíkovo /zasahuje do k. ú. obcí Hamuliakovo a Kalinkovo/, Slnečné jazerá a Hlboké jazero v Senci, lokalita Zelená voda /k. ú. Most pri Bratislave/, bagroviská v Rovinke, Dunajskej Lužnej, Moste pri Bratislave a tok Malého Dunaja.

Cykloturistika
    Okresom prechádza medzinárodná cykloturistická trasa Passau /SRN/ - Viedeň - Bratislava - Komárno, ktorá využíva predovšetkým temená dunajských protipovodňových hrádz.

Poznávací turizmus
    K najvýznamnejším kultúrnym pamiatkám v okrese románsky kostol z 13. storočia v Boldogu, na mieste kostola stál rímsky náhrobok z rokov 90 alebo 130 nášho letopočtu, z tohto náhrobku sa zachovala vápencová doska s latinským nápisom /najstaršia písomná pamiatka na území SR/, románsky kostol z 13. stor. v Hamuliakove, gotický kostol v Moste pri Bratislave, renesančný kaštieľ /Turecký dom/ v Senci a ďaľšie sakrálne objekty, v chotári obce Kráľová pri Senci sa nachádza včelárske múzeum a skanzen.

Ponuka pre cykloturistov:Dunajská cyklocesta z Petržalky do Gabčíkova:Dĺžka: 64 km
    Trasa začína pri Prístavnom moste a pokračuje asfaltovým chodníkom dolu prúdom Dunaja. Chodník zviera zľava rieka, sprava panelový komplex sídliska Petržalka. Lužným lesom míňame bratislavskú miestnu časť Rusovce a okrajom časti Čunovo prichádzame k prehradeniu starého koryta Dunaja. Ním prejdeme na cestu, po ktorej prídeme medzi starým korytom Dunaja a plavebným kanálom až k vodnému dielu Gabčíkovo. Ak nefúka vietor, môžme ísť aj po vyasfaltovanej hrádzi popri plavebnom kanáli. Vpravo od nás míňame obec Dobrohošt, neskôr Vojku nad Dunajom s kompou do Kyselice. Keď prejdeme popri Bodíkoch, čaká nás už iba priama jazda k priehrade vodného diela Gab-číkovo. K nej odbočujeme vľavo a po krátkom stúpaní sa dostávame na korunu priehrady, kde sú občerstvovacie bufety a odpočívadlá. Môžme si obzrieť i plavebné komory. Na konci priehrady sa napojíme na trasu č. 1. Toho času úsek Čunovo-Kyselica je pre stavebné práce uzavretý, cykloznačenie demontované.