Senec

Senec

(125 m n.m.), 903 01, 15 000 obyvatelov

Okresné mesto Senec leží na juhozápadnom Slovensku asi 25 km od Bratislavy. I keď prvá písomná zmienka pochádza z roku 1276, lokalita bola osídlená už dlhé storočia predtým. Potvrdzujú to početné archeologické nálezy.

Obec okolo r. 1480 získala právo trhu a vyvíjala sa ako zemepanské mestečko s mýtom, r. 1714 rozšíreným o jarmočné právo. Od 17. stor. bol Senec jedným z významných hospodárskych a obchodných centier na južnom Slovensku. V roku 1799 tu pôsobil J. N. Hummel. V Senci sa narodil významný maďarský jazykovedec a spisovateľ obdobia reformácie Szenci Molnár Albert (1574).

Najväčšou atraktivitou mesta, ktorá ho preslávila nielen na Slovensku, ale i v zahraničí sú Slnečné jazerá. Jazerá sú skutočne slnečné, veď Senec s priemernými 2000 hod. slnečného svitu ročne patrí na Slovensku medzi najslnečnejšie oblasti. Zároveň je tu teplá klíma, preto dovolenkárov priťahuje najmä slnenie a kúpanie i ďalšie vodné športy.

Pozoruhodnosti:

- gotický kostol sv. Mikuláša pôvodne z r. 1326, v 17. stor. renesančne upravený a v polovici 18. stor. prestavaný do súčasnej barokovej podoby.

- Turecký dom - renesančná kúria zo 16. stor., jedna z najstarších renesančných stavieb na Slovensku.

- Židovská synagóga z roku 1825.

- Stĺp hanby - pranier, na námestí zo 16. stor.

- Kaplnka Svätej Trojice z 19. stor., pôvodne gotická z roku 1561 bola upravená a prestavaná.

Viac informácií TU