Miloslavov

Miloslavov

900 42, 768 obyvateľov

Jazdecký klub a dostihová stajňa na farme Anna majer, poskytuje kurzy pre deti i dospelých, začiatočníkov i pokročilých. Je tu možnosť ustajnenia koňa, jeho výcvik a tréning, posedenie v bare, relax vo fitnescentre, soláriu a saune. V obci sa nachádza býv. kostol sv. Alžbety z 13. storočia.