Ivánka pri Dunaji

Ivánka pri Dunaji

900 28, 4 573 obyvateľov

Leží 10 km východne od Bratislavy. Najstaršia písomná zmienka je z r. 1209. Nachádza sa tu kaštieľ, pôvodne rokokový z 18. stor., s neogotickou prístavbou z konca 19. stor. V obci sú lokalizované stredné školy s tradíciou v príprave odborníkov pre poľnohospodárstvo - stredná poľnohospodárska škola a poľnohospodárske učilište. Na poľnohospodárstvo je orientovaná i vedeckovýskomná základňa,pôsobí tu rad výskumných ústavov orientovaných na biochémiu, genetiku, fyziológiu, krmovinárstvo, fytopatológiu a entomológiu. Obcou prechádza jediná prístupová cesta k mohyle generála Dr. M. R. Štefánika, ktorý tu zahynul pre leteckej havárii v r. 1919. Na území obcí Ivanka pri Dunaji, Zálesie a Most pri Bratislave sa uvažuje s realizáciou projektu IVA-MOZA, rekreačno-športového areálu so širokou škálou poskytovaných služieb. Sortiment športových aktivít rozširuje športová strelnica.