Hamuliakovo

Hamuliakovo

900 43, 787 obyvateľov

Nachádza sa na brehu vodného diela, 15 km juhovýchodne od Bratislavy. Najstarším objektom v obci je románsky rímskokatolický kostol z 13. stor., ktorý bol začiatkom 19. stor. rekonštruovaný. V interiéroch sa nachádzajú cenné neskororománske nástenné maľby. V súčasnosti je už vybudovaný motel s kapacitou 40 lôžok a tenisové kurty. Pripravuje sa výstavba športovo-rekreačného areálu. Územím obce prechádza medzinárodná cyklistická trasa pozdĺž derivačného kanála Dunaja.