Dunajská Lužná

Dunajská Lužná

900 42, 2 807 obyvateľov

Vznikla v r. 1974 zlúčením troch pôvodne samostatných obcí /Nové Košariská, Jánošíková a Nová Lipnica/. Najstaršie písomné doklady o obciach na území Dunajskej Lužnej sú z 13. stor. Nachádzajú sa tu 2 kostoly barokovo-klasicistický z 18. stor., pôv. gotický barok. prestavaný z 19. stor. a kaplnka sv. Martina, zvonica. Na rekreáciu a rybolov sa využívajú vodné plochy vzniknuté ťažbou štrkopieskou. Obec má dvestoročnú tradíciu v kováčskych remeslách.