Chorvátsky Grob

Chorvátsky Grob

(140 m n.m.), 900 91 ,1 526 obyvatelov

Prvá zmienka pochádza z roku 1399. Obec bola v roku 1553 spustošená Tatármi a následne osídlená Chorvátmi z okolia Sisaku a Kostajnice. Obyvateľstvo sa zaoberalo v minulosti poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ženy sa venovali vyšívaniu, paličkovanej čipke a maľovaniu interiérov. Z 19. stor. pochádzajú hlinené domy so sedlovou slamenou strechou a štítom orientovaným na ulicu. Obec bola známa dekorativizmom v bytovom zariadení, výšivkách, rezbách a maľbách na stenách. V obci sa udržiavajú tradičné zvykoslovia rodinného i výročného charakteru.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol Krista Kráľa zo 16. stor., drevené maľované kríže na cintoríne z 19. stor.