Vinosady

Vinosady

(160, 170 m n.n.), 902 01,  832 obyvatelov

Vinosady, boli v minulosti známe ako Veľké a Malé Tŕnie. Prvé zmienky o obci sú z roku 1208. V chotárnej listine Pezinka sa uvádza, že Bozen (Pezinok) susedí s dedinou Turdun (Tŕnie - Vinosady). V roku 1292 sa obec spomína ako Minor Turne (Malé Tŕnie). V roku 1291 daroval obec Turna Ján Čukár Bratislavskej kapitule. V tomto čase časť Turne vlastnili aj grófi z Pezinka a Svätého Jura. Obce boli poddanskými dedinami Bratislavskej kapituly.

Pozoruhodnosti: Barokový kaštieľ z roku 1776, prestavaný v roku 1884 - historická pamiatka, v súčasnosti neprístupný, rím. kat. kostol sv. Martina z 19. stor., bol postavený na mieste starého gotického chrámu.

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti
Pálffyho barokový kaštiel z roku 1776, prestavaný v roku 1884 - historická pamiatka
Rím. Kat. kostol sv. Martina z 19. storocia, bol postavený na mieste starého gotického chrámu

Kultúrne podujatia
Tradicné hody, september, november

Reštaurácie - obcerstvenie
Pohostinstvo