Viničné

Viničné

(155 m n.m.), 900 23,  1 420 obyvatelov

Viničné leží v nížine pod Malými Karpatami. Obec bola založená v roku 1208 a prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1390 pod názvom Sanbavich. Bola poddanskou obcou pezinských a svätojurských grófov. V polovici 16. stor. po náporoch Turkov bola oblasť kolonizovaná chorvátskymi utečencami. Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Zvláštnosťou boli pestro vyšívané kroje a ornamentálna maľba obytných priestorov. Dnešný názov Viničné obec dostala v roku 1948.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol sv. Filipa a Jakuba zo 17. stor., pôvodne renesančný, evanjelická zvonica z roku 1839.