Svätý Jur

Svätý Jur

(165 m n.m.), 900 21,  4 500 obyvatelov

Starobylé, kedysi slobodné kráľovské mesto s vyše 700 ročnou vinohradníckou tradíciou, v roku 1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1209, keď kráľ Ondrej II. povýšil jestvujúcu osadu na slobodné trhové mesto. V historických listinách sú zaznamenané nájazdy Tatárov, kolonizácia Nemcami, dobytie PÅ™emyslom Otakarom II. V 16. stor. boli vybudované hradby. V roku 1647 kráľ Ferdinand III. povýšil Jur na slobodné kráľovské mesto. Rozvoj mesta sa odzrkadlil i v architektúre pôvabných, dodnes zachovaných vinohradníckych domov zo 16.-17.stor., postavených na starších základoch, so stopami po nemeckých kolonistoch. Mestečko bolo v r. 1663 zničené Turkami a v roku 1704 Rákoczyho vojskami, viackrát vyhorelo. Po tomto období získalo vidiecky charakter a stavebne sa výrazne nerozvíjalo. Zachovalo si tak svoj historický ráz. Prostredie Svätého Jura malo inšpiračný vplyv na viacerých spisovateľov. V rokoch 1940 - 43 bol pôsobiskom Františka Hečku, ktorý tu začal písať svoj prvý román Červené víno. V rokoch 1936-39 na miestnej škole učil Peter Jilemnický a v rokoch 1940 - 45 tu žil i Ľudo Zúbek, ktorý tu napísal dielo Skrytý prameň.

Pozoruhodnosti:

  • zrúcaniny hradu Biely Kameň a hradisko z doby halštatskej a veľkomoravskej (zachované valy v dĺžke 1600 m s výškou 8 až 13 m, na ploche asi 3 ha).
  • Pôvodný ranogotický farský kostol sv. Juraja z 13. stor. s renesančným kamenným oltárom.
  • Zvyšky mestského opevnenia zo 17. stor.
  • Barokovo upravený renesančný kaštieľ so 400 ročnou vínnou pivnicou zo 17. stor.
  • Pamätný dom a múzeum Petra Jilemnického, Letohradská ul., Mestské múzeum v mestskej radnici.
  • Športovo-rekreačný areál v Jozefkovom údolí.

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti
Hradisko Neštich, zvyšky slovanského hradu nad Jurom
Zrúcanina hradu Biely Kamen - kultúrna pamiatka
Budova prvej konskej železnice v Uhorsku, úsek Bratislava - Svätý Jur, kultúrna pamiatka
Pláffyovský kaštiel z roku 1609, pôvodne renesancný
Šlachtická kúria Zichyovcov z roku 1547, renesancný objekt
Gotický kostol Sv. Juraja z konca 13. storocia, velmi hodnotná stavba rannej gotiky s pôvodným kamenným oltárom sv. Juraja, Drevená zvonica
Kostol sv. Trojice
Piaristický kláštor, pôvodne renesancný z rokov 1651-1654
Hradby mestského opevnenia, prevažne renesancné zo 17. storocia, kultúrna pamiatka
Evanjelický cintorín
Mestská pamiatková rezervácia, tradicné vinohradnícke domy
Národná prírodná rezervácia Šúr
Mestská radnica s expozitúrou dejín Svätého Jura


Viac informácií TU