Štefanová

Štefanová

(192 m n.m.), 900 86, 350 obyvatelov

Prvá zmienka je doložená z roku 1256 v listine Belu IV. Obec dostala meno podľa patróna kostola sv. Štefana. Obec následkom vpádu Turkov zanikla a až v roku 1588 vzniklo na pôvodnom mieste opäť osídlenie. V listine z roku 1596 sa uvádza ako Stefelsdorf. Bola poddanskou obcou Červeného Kameňa. V 16. stor. boli v okolí vybudované rybníky. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Dodnes sa zachovalo niekoľko ojedinelých hlinených trojpriestorových domov z 2. polovice 19. stor. Kopec smerom na Budmerice Fančal je niekdajšie pôvodné sídlo osadníkov.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol sv. Štefana Kráľa, pôvodne gotický zo začiatku 15. stor., kaplnka sv. Rozálie z 18. stor. sa nachádza na rozhraní troch chotárov - Štefanovského, Častovského a Dolianskeho. Socha sv. Vendelína z roku 1867.

Historické pamätihodnosti
Rím. Kat. kostol sv. Štefana Krála, pôvodne gotický zo zaciatku 15. storocia
Kaplnka sv. Rozálie z 18. storocia sa nachádza na rozhraní troch chotárov, Štefanovej, Castej a Dolian
Socha sv. Vendelína z roku 1867

Kultúrne podujatia
Tradičné hody, august