Šenkvice

Šenkvice

(160 m n.m.), 900 81, 4 000 obyvatelov

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1256 v listine uhorského kráľa Bélu IV. Po tatárskom vpáde na územie pezinského panstva prichádzajú nemeckí kolonisti a oblasť je poznačená nemeckým vplyvom. V druhej polovici 16. stor. je oblasť kolonizovaná Chorvátmi, ktorí utekajú z domova pred agresivitou Turkov a oblasť je pomenovaná Malé Šenkvice. V roku 1594 prichádzajú noví chorvátski utečenci, zakladajú povedľa Malých Šenkvíc novú osadu Veľké Šenkvice. Od roku 1647 patrila obec Pálfiovcom, k ich pezinskému panstvu. V roku 1682 boli postavené hradby okolo kostola sv. Anny, ako obrana proti tureckým vpádom. Koncom 19. stor. nastáva úpadok Šenkvíc a až začiatkom 20. stor. so vznikom nových pracovných možností sa opäť rozvíjajú a rozrastajú. V roku 1919 tu bola založená spoločnosť, ktorá je dnes známa ako a.s. Palma-Tumys Šenkvice. Od r. 1996 sa obnovila v obci tradícia motokrosového športu. Športový klub M-cross je organizátorom jedného z pretekov majstrovstiev SR.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol sv. Anny zo 16. stor., pôvodne gotický s renesančnými a barokovými úpravami, hradobný systém okolo kostola s nárožnými baštami postavený v renesančno-barokovom slohu. Socha sv. Urbana vo vinohradoch z roku 1723, socha Najsvätejšej Trojice zo začiatku 20. stor., socha sv. Jána Nepomuka.

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti
Rím. Kat. kostol sv. Anny zo 16. stor., pôvodne gotický a renesancnými a barokovými úpravami
Hradobný systém okolo kostola s nárožnými baštami postavený v renesancno-barokovom slohu
Socha sv. Urbana vo Vinohradoch z r. 1723
Socha najsvätejšej Trojice zo zaciatku 20. storocia
Socha sv. Jána Nepomuka

Tradicné kultúrne podujatia
Hody júl, september

Kultúrno-spolocenské zariadenia
Múzeum - pamätná izba,
Knižnica