Pila

Píla

(375 m n.m.), 900 89, 237 obyvatelov

V literatúre sa uvádza, že obec vznikla v prvej polovici 16. stor. okolo píly patriacej panstvu Červený Kameň. Názov obce pochádza z pilomlynov, ktoré tu boli po niekoľko stor. a slúžili k rezaniu dosiek. V obci sa nachádzala medená huta, skláreň, výrobňa papiera a súkenka, ktoré neskôr zanikli. Píla je typická podhorská obec s krásnou okolitou prírodou, s možnosťami vychádzok do okolia po značených trasách. Za obcou sú vybudované rekreačné zariadenia a množstvo súkromných a podnikových chát.

Pozoruhodnosti: Hrad Červený Kameň (múzeum), kaplnka navštívenia Panny Márie postavená na starých gotických základoch v 19. stor.

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti Hrad Cervený kamen Kaplnka nevštívenia Panny Márie postavená na starých gotických základoch, 19. storocie Národná prírodná rezervácia Hajdúky Športové zariadenie Lyžiarsky vlek, ihrisko, tenisový kurt Kultúrne podujatia Country zábavy v hostinci u Lennera