Modra

Modra

stránka mesta

Modra pre jej jedinečnú polohu pod vínorodými malokarpatskými
stráňami sa nazýva aj perlou malých Karpát.

Prvé stopy osídlenia na okolí Modry sú už z doby tretieho tisícročia pred.n.l. a kontinuite prechádzajú až do začiatku nášho letopočtu. Z doby expanzie rímskeho impéria sa našli sa našli v chotári Modry bronzové predmety. v čase sťahovania národov sa tu natrvalo usadili prví Slovania, ktorí tu zanechali pohrebisko z obdobia 800 až 900 n.l. Prvým písomným dokumentom o existencii Modry je darovacia listina Gejzu II., ktorý v roku 1158 zo svojho kráľovského majetku daroval Modru nitrianskej cirkvi. Mestom kráľovnej sa stala v roku 1345 s mnohými výsadami, publikovanými v roku 1361 a v roku 1607 slobodným kráľovským mestom so všetkými privilégiami. V 17. storočí patrila medzi najpoprednejšie mestá na Slovensku s rozvinutým vinohradníctvom, lesným hospodárstvom, cechovou výrobou, školstvom a kultúrou. Z remesiel dalo Modre na dlhé roky výrazný charakter hrnčiarstvo, organizované do cechu v roku 1636. Modranskí džbánkari vyhotovili preveľa krásnej modranskej majoliky, ktorá vlastne dala podnet na založenie keramickej dielne a školy v roku 1883. Táto dielňa, dnes Slovenská ľudová majolika, za 110 rokov svojho trvania sa stala známou nielen občanom našej vlasti, ale aj na celom svete.

Modra je jedným z najväčších vinohradníckych miest Slovenskej republiky. Po celom Slovensku a vo svete sú známe modranské vína. Odborná vinohradnícka škola za 110 rokov svojej činnosti v Modre vychovala stovky odborníkov pre naše vinice, ovocné sady a pivničné hospodárstvo.

V Modre sa nachádza mnoho pamätných a historických budov. Sú to známa Horná brána, rotundová bašta, stará radnica postavená začiatkom 17. storočia a renovovaná v klasicistickom štýle v roku 1836, kostol zo 14. storočia a najmä zvyšky hradieb mestského opevnenia. V meste je mnoho domov, pripomínajúci pobyt Štúrovcov v Modre, najmä Ľudovíta Štúra a jeho brata Karola Štúra. Obaja sú pochovaní na modranskom cintoríne.

Šíriteľom kultúrnych tradícií v Modre sú v dnešnej dobe Kultúrny dom Ľudovíta Štúra, Múzeum Ľudovíta Štúra, Štátny okresný archív, mnohí literárni pracovníci (Šikula a iní), vedci a najmä umelci (Bizmayer, Polonský, Rapoš, Hrtús, Šima-Juríček a iní).

Mesto je strediskom škôl a mládeže (pedagogická škola, gymnázium, vinárska škola, kesnícka škola a ďalšie).

V poslednom čase sa mesto stalo známym i Observatóriom Univerzity Komeského v Bratislave umiestneným v lokalite Modra-Piesok (Zochova chata), kde sa v súčasnosti nachádza najväčší, najstarší a po renovácii aj najmodernejší funkčný ďalekohľad na Slovensku.

Modra je známa peknými rekreačnými oblasťami: Harmónia a Piesok s možnosťami letnej turistiky, zimného lyžovania, s poskytnutím ubytovacích a občerstovacích služieb.

Dnes je Modra mestom keramiky, škôl, historických pamiatok, kultúry, vedy, výskumu i rekreácie, ale aj mestom vína a služieb.

Pripite na zdravie, šťastie, krásu a lásku tým, ktorí šľachetný nápoj-víno-dorábajú.

Informácie:

- Malokarpatská turistická informačná kancelária, Štúrova 84, tel.: 033/647 4302, fax: 033 / 64 00 484/485, email: tik@post.sk

- Mestský úrad, Duklianska 38, tel.:033/ 647 2211, 647 2212, fax: 647 2213

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti
Mestské hradby, vybudované v r. 1610 až 1646
Vinárska a ovocinárska škola, bývalá evanjelická dievcenská škola, Kostolná 3
Budova starej evanjelickej fary, renesancná budova z konca 17. storocia, Dolná 3
Materská škola, budova bývalého evanjelického gymnázia, kde v rokoch 1839 až 1846 pôsobil ako rektor Karol Štúr a v rokoch 1846 až 1858 Ján Kalinciak
Pomník Ludovíta Štúra, Štúrova ulica
Kaštiel za Hornou bránou bol postavený v roku 1957 pre úcely ovocinárskej a vinárskej školy
Astronomické a geofyzikálne observatórium Univerzity Komenského, Modra-Piesky,

Kostoly (sú otvorené iba pocas bohoslužieb, na iný termín sa treba dohodnút na fare)
Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Krála z roku 1876, Štúrova 54,
Evanjelický kostol apoštolov Petra a Pavla, a.v. Slovenský klasicistický z roku 1715,
Evanjelický kostol, a.v., bývalý nemecký postavený v roku 1714, Dolná 1,
Evanjelický kostol postavený v roku 1875, Národná 27,
Rímsko-katolícky kostol Jána Krstitela zo 14.- 15. storocia, v areáli cintorína

Kaplnky
Kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1740, Štúrova ulica
Kaplnka sv. Michala, postavená v roku 1873, Modra- Králová

Buďte v Modre srdečne vítaní !