Dubová

Dubová

(238 m n.m.), 900 90, 816 obyvatelov

Pravdepodobne prvá zmienka je z roku 1113, písomne doložená je z roku 1287. Patrila do panstva Červený Kameň. Obyvateľstvo obce sa od nepamäti zaoberalo vinohradníctvom, k čomu ich prinútila zlá kvalita pôdy pre iné plodiny. V roku 1535 patrila rodu Fuggerovcov a žilo v nej niekoľko nemeckých a chorvátskych rodín. Okolo roku 1543 bola známa ako vinohradnícka osada a mala vraj najlepšie víno na celom panstve. Od 18. stor. sa obyvateľstvo zaoberalo pálením vápna a dreveného uhlia. Obec bola známa výrobou drevených vyrezávaných výrobkov (vínne lisy, kríže, stoličky). Dubová patrí medzi pekné a upravené obce a do povedomia mnohých čitateľov sa dostala prostredníctvom diel tunajšieho rodáka, spisovateľa Vincenta Šikulu.

Pozoruhodnosti: rím. kat. kostol Ružencovej Panny Márie z r. 1907, postavený na mieste pôvodnej gotickej kaplnky z r. 1594, socha sv. Jána, socha Panny Márie zabudovaná v kamennej klenbe na okraji hôr.

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti :
Rím. kat. kostol Ružencovej Panny Márie z r. 1907, postavený na mieste pôvodnej got. Kaplnky z r. 1594
Socha sv. Jána
Socha Panny Márie zabudovaná v kamennej klenbe na okraji hôr
Kultúrne a športové podujatia :
Den matiek, máj
Cyrilo-metodské oslavy, júl
Futbalový turnaj, júl
Tradicné hody, október