Doľany

Doľany

(259 m n.m.), 900 88, 1 022 obyvatelov

Obec sa spomína od roku 1390 ako poddanská obec panstva Červený Kameň. Pôvodný názov bol Ompital.

V roku 1606 sa stali poľnohospodárskym mestečkom a v roku 1629 získali trhové a jarmočné práva. Po tatárskom plienení bola obec obývaná Nemcami. V Doľanoch žije ešte aj dnes veľa rodín s nemeckým menom. V katastri obce bola v minulosti sklená huta, na jej mieste dnes stojí horáreň, tri mlyny, papiereň. Obyvatelia obce zhotovovali z dreva hospodárske predmety (lopaty, vidly), s ktorými chodili na okolité jarmoky. V súčasnej dobe sa väčšina obyvateľov zaoberá vinohradníctvom a poľnohospodárstvom.

Pozoruhodnosti: pôvodne gotický rím. kat. farský kostol sv. Kataríny zo 14. stor., veža z r. 1598 postavená na kamennom moste, významná stredoveká gotická kaplnka sv. Šebestiána zo 14. stor. a kostolík sv. Leonarda na kalvárii z r. 1350 (pútnické miesto), hrob a pomník J. Fándlyho.

Historické pamätihodnosti a iné zaujímavosti :
Rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny z druhej polovice 14. storocia, pôvodne gotický
Kamenná veža z roku 1598, postavená na kamennom moste nad potokom
Kaplnka sv. Šebestiána na kalvárii je gotická zo 14. storocia, významná stredoveká kaplnka
Kostolík sv. Leonarda na Kalvárii z roku 1350, pútnické miesto
Hrob a pomník Juraja Fándlyho na miestnom cintoríne
Pamätné tabule Juraja Fándlyho a Juraja Palkovica
Kultúrne a športové podujatia :
Preteky generácií v behu na lyžiach, január
Pút k sv. Leonardovi, máj
Futbalový turnaj seniorov, august
Turistika pre všetkých, august
Katarínske hody, november
Kultúrno-spolocenské a športové zariadenia :
Dom kultúry Juraja Fándlyho,
Futbalové ihrisko